CORINPHILA veilingen

Lot 5481 - Auctions 229-232

  • Lot : 5481 World Collections

    Album de Fac-similés uitgave van L'Union Philatelique de Genève (1928). Verzameling vervalsingen van Francois Fournier. Het album is nummer 444 uit de totale oplage van 480 stuks en in redelijke tot goede staat. Het is afkomstig uit de bibliotheek van de Amsterdamse Vereniging "De Philatelist". Ondanks het hoge nummer is het, op enkele items na, ogenschijnlijk nagenoeg compleet. Vermoedelijk hebben de leden van "De Philatelist" na aanschaf van het album geprobeerd de manco's zelf aan te vullen. rnFrancois Fournier werd geboren op 24 april 1846 in Croix de Rozon (Zwitserland) maar liet zich tot Fransman naturaliseren om mee te kunnen vechten in de Frans-Pruissische Oorlog van 1870-1871. Op latere leeftijd, in 1903, keerde hij terug naar Zwitserland en begon zijn "vervalsers" carrière. Hij hield zich met diverse dingen bezig. Zo was hij eigenaar van een "Philatelistische Kliniek" waar 5 werknemers zich bezig hielden met het repareren van beschadigde zegels, het verwijderen van penvernietigingen en specimen-opdrukken, nagommen etc. Het produceren en verkopen van wat hijzelf "Fac-similés" noemde was echter de voornaamste bezigheid. Hij zag dat zelf als een service aan de kleine niet al te kapitaalkrachtige verzamelaar; ook zij konden op deze manier de dure vakjes in hun album vullen met een mooie reproductie. Dat zijn producten door minder scrupuleuze lieden ook voor andere doeleinden gebruikt konden worden, kwam vermoedelijk niet in hem op. Fournier was een zelfingenomen man, die niet tegen kritiek kon. Hij overleed op 12 juli 1917 en werd begraven in zijn geboorteplaats in Zwitserland. Na enkele omzwervingen werd de resterende stock en apparatuur in 1927 aangekocht door de "Union Philatelique de Genève". Zij besloten uit de stock 480 genummerde albums samen te stellen. Deze werden als referentie-materiaal verkocht aan handelaren, verenigingen en verzamelaars. De resterende zegels werden in 1928 onder gerechtelijk toezicht verbrand. Omdat ook veel van de 480 genummerde albums later weer in verkeerde handen vielen, zijn (nagenoeg) complete exemplaren zeer zeldzaam.rnAlbum de Fac-similés edited by L'Union Philatelique de Genève (1928). Collection forgeries by Francois Fournier. The album is number 444 out of the 480 copies issued, and in a reasonable condition. Its provenance is the library of one of the oldest Dutch philatelic circles "De Amsterdamse Vereniging De Philatelist". Despite the high number of the album only a few items are missing. Members of the circle have probably filled the gaps after acquisition of the album.
    Starting bid : 2000 EUR
    Hammer price : 3000 EUR