CORINPHILA veilingen

Incl. "Postal services in rural areas in the Netherlands before 1850" – The Hotze Wiersma Collection
Netherlands Indies – Prephilately, classic and cancellations
Indonesia and subareas with rare material and varieties
Specialised Air Mail collection of Netherlands and former colonies
Sort list :
 • Lot : 200 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 10110-aa01
  Complete frisse brief Dirrixlandt 6 July 1596 (Dirksland) naar Ooltgenspladt met geschreven bode aanduiding Lone den bode twee st (uiver)nPEP: 10110-aa01nG: NederlandnU: voorfilatelienE: Brief nAukP: 100 EURn
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 201 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 10100-aa03
  Complete brief Delft 1596 naar Ooltgens Plate met geschreven bemerking De bode goede Loon, zeldzame aanduiding, brief enigszins door ouderdom verkleurd
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 202 Netherlands

   Loont op complete vrij frisse brief van Den Haag 27 octobre 1604 naar Beverwijk
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 203 Netherlands

  Ongedateerde omslag (ca. 1600), verzonden per bode, met droogstempel Leeuw met vlag van de Staten Generaal, gericht aan den schout en de geregte van Segwaard
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 204 Netherlands

  2 frisse expresse omslagen aan de dijkgraaf te Leiden resp. 1654 uit Warmond met Absint sijnde met eene expresse dadelick mae te sende zonder portaanduiding en ca. 1660 met port acht stuivers voor twaliff uyre bestelt actum 29 aug Sondag
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 205 Netherlands

  Compleet fris briefje Brussel den 1 November 1668 aan Jonckhr Heer van der Buys heer van Soesbergen woonende buyten de tolpoort tot Uytrecht, via Thurn & Taxis (port VII St.) en 1 St. lokaal port
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 206 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 10170-aa28
  Complete brief The Hague 15 april 1692 naar Aardenburg (via Antwerpen en Brugge), geschreven (vroege vorm van expresse) Prt van avond bestelt 2 Schellinge Aerdenburg, zonder verdere portaanduiding, enig bekende notitie
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 207 Netherlands

  2 complete frisse brieven Sluys-Brugge 1707 (brief scheurtje) met geschreven Pt en II stuiver en Sluijs-(Brugge-Gent)-Bouchoute met bode letters B en M en port II stuiver Sluis-Brugge (geschreven post book brugge twee Stuijvers) en II stuiver Brugge-Gent
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 208 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 6020-04
   Drie Stuiver H op klein briefje Zevenbergen-Amsterdam 10 febr.1698 via Den Haag, port 2 St. tot Den Haag (geschreven port van Sevenbergen) en 3 St. naar Amsterdam
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 209 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 6020-09
  Drie Stuiver H (Adema H8) luxe afdruk op frisse gedrukte brief In den Hage 17 September 1795 naar Edam, port in rood krijt 6 St. inclusief 1 St. veerpont Buiksloot en 2 St schipperspost (afgebeeld in PEP p. 327)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 210 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 9180-aa04
  Complete brief Sluis 30 juni 1769 aan de burgemeester en schepen in Oostburg met geschreven Per Expresse met Poortij uijtgesonden (reizen zodra de poort open is) en daar voor betaalt 24 Stuivers 1 july 1769 (en dat voor ongeveer 1 uur gaans, ca. 5 km). Enig bekende!
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 240 EUR

  Lot : 211 Netherlands

  2 aangetekend verzonden omslagen resp. (potlood Leiden 1775) naar Zwaluwen No. 46 wordt zeer Gerecommandt. met 6 St. (en 1 St. lokaal port) en (potlood 's Grevelduin Kapel 1802) naar Boxtel, achterzijde in rood potlood Dr (van Drunen) met N26 werd gerecommandeert en port 2 St.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 212 Netherlands

  Frisse aangetekende omslag van Haage (achterzijde cursief vertrekstempel) naar Purmerend, voorzijde gedateerd 14 Nov 1806, 6 St. port, in Amsterdam geschreven in rood krijt Verschot & Aantek. 8 St., rest route 3 St., met geschreven verschot 11 Stuivers. Zeldzaam tarief op deze route (voor brief tot 1 ounce)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 213 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : w2.st03
  Coevorder postwagen, vrijwel pracht afdruk ovaal COEVORDEN R.S (postmeester Roelof Somer) op aangetekende brief Coevorden-Maastricht 25 febr. 1808, tarief volgens regels 1795 bedraagt 5 déc., met verdubbeling naar 10 déc. voor aangetekend, uiterst zeldzaam, 2 afdrukken bekend
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 400 EUR

  Lot : 214 Netherlands

  Frisse complete brief Eerde-Deventer 16 September 1802, geschreven met de Twentsche Boode, geen portaanduidingen, achterzijde mooi lakstempel
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 215 Netherlands

  Omslag (achterzijde potlood uit Arnhem) naar Sevenaar per bode, geretourneerd met geschreven afgezonden per retournee-/ rende Expresse, den/ 26 feb: 1803. 's namiddags/ ten half drie uuren
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 216 Netherlands

  Complete frisse brief Wageningen-Berlin 30 november 1759 met rood krijt vertrek Wageningen, geschreven frco Amersf, doorgehaald en vervangen door Franco Hamburg wegens omleggen route over Emmerik naar over Lingen-Hamburg in verband met 7-jaarse oorlog 1757-1763
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 217 Netherlands

  Samenwerking post met Kasteleins- en bode, 8 brieven 1750-1804 w.b. aftegeven op 't Small Steijger tot Rotterdam, No1 gerecommandeert, 2 enveloppen Coevorden-Amsterdam (w.b. met stempel ZWOLL) en 2 brieven Dalen-Amsterdam 1795 (franco Hardenberg en Franco Zwoll)
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 400 EUR

  Lot : 218 Netherlands

  Vervoer per bode, schipper en postkoets, 7 poststukken 1804-1813 w.b. brief 1809 Hardenberg-Gramsbergen pr Courantier, 2x beurtvaart over de Zuyderzee, brief Grave-Arnhem met pr tourkar van Grave op Nijmegen en (vracht)brief Oudeschans-Haarlem 1813 met f2 en 14 St.
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 400 EUR

  Lot : 219 Netherlands

  Complete frisse brief London-Enckhuizen 27 februari 1761 via Hellevoetsluis en Amsterdam, port tot Amsterdam XI St. en port per beurtschip Amsterdam-Enkhuizen 4 St., in Enkhuizen stempel S (voor schuitbrief), zeldzaam, oudste bekende zeebrief aanduiding
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 300 EUR

  Lot : 220 Netherlands

  Binnenlandse scheepspost, 4 poststukken resp. omslag Hulst-Haerlem 1797 met Franco tot Haerlem en geschreven vooruit betaald veertij (enig bekende poststuk met deze aanduiding), brief Zoetendael-West-Zaandam, geschreven Franco Amsterdam met de Utrechtschen morgen Schuit 16 aug 1764 en omslag Zaandam-Amsterdam-Groningen, geschreven Franco Amsterdam 1799 en port 4 St Amsterdam-Groningen en brief Campen-Elburg-Amsterdam-Haarlem met 3 st. port tot Amsterdam en V tot Haarlem
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 221 Netherlands

  postkoets, frisse brief Arnhem-Elst 1801, geschreven Franco en Af te geeven aan den Tol en omslag Den Haag-Boxmeer (aanduiding H op achterzijde en potlood jaartal 1802), port 6 (+1), 7 Stuiver
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 222 Netherlands

  7 poststukken met vertrekaanduidingen 1787-1799, resp. Schiedam H P, Schoonhoven met posthoorn en geschreven HK, LD en Hulst (3x naar resp. Gand, St. Nicolas en Paris)
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 223 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 5060-01
  Complete frisse brief Rijsbergen-Amsterdam 9 september 1709, via Breda (geschreven B achterzijde), port 4 Stuiver
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 224 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 6020-30
  Frisse brief Texel-Amsterdam 30 maart 1755 met pracht afdruk ATP 6 St. stempel
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 225 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 6020-28
  Frisse brief Texel-Amsterdam 6 maart 1739 met pracht afdruk 6 S T stempel
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 226 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 6020-32, 34
   FRANCO groot- en kleinformaat op 2 poststukken Amsterdam-Texel resp. omslag 1759 naar schip Lekkerland en brief naar schip de Goede Trouw leggende ter uijtrijs naar Suriname
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 650 EUR

  Lot : 227 Netherlands

  Entre Post, 6 poststukken met 2x franco Lingen (naar Workum, resp. 1756 port 9½ en 1768 port 13 St.), Beverwijk (1777 en 1782), 1798 Drunen en 1798 Wittevrouwenpoort
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 220 EUR

  Lot : 228 Netherlands

  Bijkantoren 1805-1811, 5 gedateerde poststukken w.b. vooruitbetaald port en verschillende porten w.b. bovenport, geschreven O.W. (Oude Wetering) etc.
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 229 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 10420-01
   OUDETONGE Massonstempel pracht afdruk op frisse brief 3 oogstmaand 1810 naar Amsterdam, porty 1+1+4 maakt 6 St., zeldzaam stempel, ca. 5 afdrukken bekend
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 110 EUR

  Lot : 230 Netherlands

  3 poststukken 1809 met Massonstempels LEERDAM, OELTGENSPLAAT en VOORSCHOTEN
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 220 EUR

  Lot : 231 Netherlands

  3 poststukken 1807-1811 met resp. port 4 (3+1) St.(geschreven vertrek Enk),  9 (II+3+4) St. en 9 (II+7) St. (achterzijde in rood krijt Groningen)
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 232 Netherlands

  Schuitpost, brief Rhijnvreugd bij Leiderdorp-Zwammerdam Per Utrechtse Schuijt van Leijden 23 Sept 1806 en omslag gerecommandeert naar Naarden p Schuit van 2 Uren (enig bekende aangetekende schuitbrief zonder geldaanduiding)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 233 Netherlands

  Aangetekende omslag Breda (rood vertrek PEP 5060-06)-Moerdijk, ontv. 19 maart 1808, port 4 St., brief Hoorn (zwart vertrek PEP  6150-03), port 10 (7+III) St. en verkeerd verzonden omslag Veen-Workum (in Woerkom bezorgd) en doorgezonden (zeer vroege vorm van déboursé)
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 234 Netherlands

  5 poststukken 1805-1809 met combinatie port, post en boden, resp. Zwartsluis-Harlingen, port 6 St. (4+II), Middelburg-Scherpenisse, port 3 St en deze wordt verzocht buiten het valies te houden, Erkendam-Houdekenskerke, port 8 St. (3+5), Vlaardingen-Monnikendam, port 8 St. (1+4+1+2) en aangetekend Bourtange-Amsterdam, port 9 Sty. (3+6)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 235 Netherlands

  2 brieven Duisburg-Sevenaar 1810, resp. in Wesel gepost met departementstempel 105 WESEL, en rechtstreeks, verschillende routes, resp. port 15½ en 10½ Kleefse Stuiver
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 236 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 6310-02v
  P.118.P. TEXEL in zwart op achterzijde brief met rood DEN HELDER FRANCO (gevorkte A) naar Noordscharwoude 1819 en in rood op achterzijde brief met halfrond DEN HELDER 18/6 naar Alkmaar 1850. Status Texel was in 1814 verlaagd van postkantoor naar distributiekantoor, van afdruk in zwart slechts enkele bekend
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 237 Netherlands

  7 poststukken met departementstempels 1811-1813 w.b. combinatie met distributie ZVVAMMERDAM, 122 HEERENVEEN op wikkel met brief De Knijpe-Drachten 7 oktober 1811, 121 WAGENINGEN en 122 HARLINGEN op kruisbandbrief naar Oudega, beport vanwege buiten resort
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 238 Netherlands

  Omslag Sneek-Grouw (potlood 18 april 1813), geschreven port per Expresse Tien Stuivers (normaal port 2 St.)
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 239 Netherlands

  BERGUM rood dubbelring rondstempel (2 types) op 2 poststukken 1848, beide zeer zeldzaam
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 240 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 1050-01
  BUITENPOST D.W. ovaal distributiestempel op achterzijde brief Kollum Leeuwarden 21 april 1850 (aankomststempel 14/4), enig bekende afdruk
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 241 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 0020-01
  Distributiestempel BYLEN (in PEP BEILEN vermeld) brief 1847 naar Zwolle, in Meppel bemerkt dat f.10,- ingesloten was (toegestaan maximum 20 stuiver), vervolgens ambtshalve aangetekend en port met 20 cent verhoogd, brief scheurtje doch zeer zeldzaam
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 242 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 1020-01, 1100-02
   GORREDIJK in blauw ovaal en BEETSTERZWAAG V rood rondstempel, 2 distributiestempels op omslag (potlood Terwispel 1849) naar Beetsterzwaag, geschreven portvrij aanhuis, 2 stempels op één stuk zeldzaam
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 243 Netherlands

  Heerenveen omslag naar Smallingerland, geschreven met haast pr post 29 april 1811 (Heerenveen distributiekantoor van 1 april tot 29 sept.), dit betreft vroegst bekende uit periode distributiekantoor en omslag Heerenveen-Thallebird met 2x departement 122 HEERENVEEN, port 2 en II St.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 244 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 6140-02, 03
  HILVERSUM distributiestempels, afdruk houten stempel (omslag 1841, slechts enkele afdrukken bekend) en rondstempel in rood (omslag, pendatering 1849)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 245 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 1250-01, 7270-01
  Distributiestempels S HEEREVEEN en W HEEREVEEN, beide in zwart op voorzijde brieven resp. Steenwijk-Leeuwarden 1828 en Wolvega-Leeuwarden 1837, van beide slechts weinig afdrukken bekend
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 246 Netherlands

  5 poststukken 1840-1847 met distributiestempels w.b. GROENLO in 2 formaten en HERWIJNEN in ovaal, tevens ex. met geschreven de distributeur der posterijen te Vierlingsbeek J.L. Gervers (poststuk portvrijdom!)
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 247 Netherlands

  25 poststukken 1814-1850 met distributie aanduidingen w.b. (gekapt) P.(118).P. TEXEL, rondstempel HARDENBERG, rode naamstempels SAS VAN GEND (brief rechtstreeks naar België!) en ALBLASSERDAM,  ovaal SASSENHEIM in rood en in blauw, geschreven Terschelling, Buren, MHS (Middelharnis), S.dijk (Sommelsdijk) en W (Waddingsveen)
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 248 Netherlands

  Plattelandspost 1815-1849, 17 poststukken w.b. krantenwikkel 1835 met 16w, geldvervoer, militaire post, zwart DÉB 122 DOKKUM op achterzijde brief 1821 (wegens foutieve adressering), DÉBOURSÉ stempels, omslag met Aangeteekend en REBUT (beide rood), smokkelbrieven etc. 
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 400 EUR

  Lot : 249 Netherlands

  2 expresse poststukken resp. Zaandam-Purmerend 1826 geschreven per expresse tot Buiksloot (dan per schipper), interessante inhoud betreffend polderdijk en antwoordbrief Zwartsluis-Hasselt, geschreven per Expresse en Zwartsluis 12 feb 1832 's namiddag halfvijf uur
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 250 Netherlands

  Limburg Belgische stempels 1836-1842, 6 poststukken w.b. busstempeltje N (Swalmen), blauw en rood SR in kastje en distributiestempel Gulpen (rood cursief)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 220 EUR

  Lot : 251 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : M400
  Rood rondstempel KAMP BIJ RIJEN 24JULY op omslag, geschreven Leger bij Rijen 23 July 1838 naar Hooge en Laage Zwaluwe, portvrijdom De Generaal Majoor Commande de 3e Div: Inf:
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 252 Netherlands

  Divers vervoer, 7 poststukken w.b. rood Received & Forwarded/ Gebs Zür Mühlen & Taÿlor/ Ship agents Nieuwe Diep, per trein w.b. groen vignet naar Ede. (met geschreven Arnhem) en per schip (w.b. geschreven fo Beuksloot)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 253 Netherlands

  Van/naar buitenland 1816-1848, 12 poststukken w.b. brief Middelharnis-Antwerpen 1833 (wegens Belgische opstand via Aken), brief Wangerooge (Oldenburg)-Schiermonnikoog (1816), brief Sluis (distributiestempel)-Brugge 1830, 3x grens gepasseerde brief Paris-The Hague (uiteindelijk naar Hemmen bij Wageningen) en grensstempels w.b. halfrond GROOT-ZUNDERT (1836)
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 300 EUR

  Lot : 254 Netherlands

  Complete frisse brief van Middelburg 10 januari 1587 naar Corsini Londra, geschreven Pt (port).
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 255 Netherlands

  Complete brief Antwerpen 12 mei 1589 naar Corsini Londra
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 256 Netherlands

  Complete brief Antwerpen 21 september 1595 naar Corsini Londres
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 257 Netherlands

  Complete brief Antwerpen naar Corsini Londra, antwoordbrieven, 1e deel van 26 december 1596 en 2e deel van 7 januari 1597, interessante inhoud betreffend handelsgeschil over balen flanellen doek, tevens lakstempel en deel touwtje (voor bundel brieven) aanwezig
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 258 Netherlands

  Complete frisse brief Middelburg 9 october 1595 naar Corsini Londres met geschreven aanduiding ppto (porto pagato, port vooruitbetaald), zeldzame indicatie eind 16e eeuw
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 259 Netherlands

  Complete frisse (Franstalige) brief van Londres 5 octob 1697 naar Bruxelles, port VI sols
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 260 Netherlands

  Complete brief van Gorinchem 22-1-1701 naar Brussel met geschreven I in rood, pracht ex.
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 261 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 10140-03
  Complete brief van Gorinchem (langstempel achterzijde) 19-1-1779 naar Bergambacht met geschreven cito cito (spoed) en port 2 in rood, pracht ex.
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 262 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 10140-04
  Vouwbrief van Gorinchem 21-1-1796 naar Schiedam met rondstempel Gorkum met posthoorn in parelrand en geschreven port 4 in rood, pracht ex. (2 vouwtjes)
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 110 EUR

  Lot : 263 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 10530-02
  Geschreven Schiedam op achterzijde brief uit London 19 Mey 1797 met rood dubbelring FOREIGN-OFFICE 55 97, portaanduidingen 8 en V st. 
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 85 EUR

  Lot : 264 Netherlands

  Complete frisse brief Rotterdam 29 april 1802 naar Philadelphia the flora for New York met ovaal transit NEW-YORK Jul 17, verzonden als duplicaat op 12 mei, rose port-aanduiding 14½
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 110 EUR

  Lot : 265 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 3060 pvd 01
  Complete frisse brief Groningen 19 juillet 1813 aan Messieurs les Membres Consistoire Israelite a Leuwarden met portvrijdom Préfet Dept. de/ Léms Occidental
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 80 EUR

  Lot : 266 Netherlands

  Complete vouwbrief naar Urk van Hindeloopen 10-4-1834 via Workum (geschreven op achterzijde) en Sneek abusievelijk naar Amsterdam verzonden, alwaar voorzien van Debourse Amsterdam in rood. Post naar Urk moest via Enkhuizen van waar het per boot werd vervoerd. Amsterdam corrigeerde de fout. Geschreven port 30, pracht ex.
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 267 Netherlands

  Complete vouwbrief 23-11-1835 vervoerd door de diligencedienst van Bouritius met stempel Kampen in kastje in zwart, zeer fris pracht ex.
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 268 Netherlands

  Limburgse plattelandspost. Complete vouwbrief van Buggenum 21-1-1840 naar Roermond met SR in kastje (Service Rurale) en zwak afgedrukt busletter Q, fris pracht ex.
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 269 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : G516III
  Grensstempel ENG:CORRESP. Over 's HAGE, klein formaat, pracht afdruk in rood, derde type, in gebruik tijdens wintermaanden als Rotterdam wegens ijsvorming onbereikbaar was, op achterzijde brief New York 31 Decembre 1844 via Boston en Liverpool naar Hernhut (Saxony, onjuist Silesia vermeld). VdL 1019. Documentatie met uitvoerige beschrijving porten aanwezig
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 270 Netherlands

  Krantenbandje van Utrecht 21-10-1862 naar Steenwijk alwaar onbestelbaar en doorgezonden naar Gorinchem alwaar wederom onbestelbaar en doorgezonden naar Den Bosch, pracht ex.
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 95 EUR

  Lot : 271 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 7160-02
  Ongedateerde briefomslag naar Wezep met langstempel Campen in zwart op achterzijde, pracht ex.
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 272 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 6030-03
   P.118.P. BEVERWIJK pracht afdruk op brief Membre de l'Église Israeliques 21 Fevrier 1812 naar Amsterdam, portvrij
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 273 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 10070-04, 10110-02
  BRIELLE en DIRKSLAND, pracht afdrukken massonstempels op 2 frisse brieven 1810 naar resp. Scheveningen en Ouddorp
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 274 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 7090-01v
  ENDSCHEDE, vroege pracht afdruk naamstempel op brief 23 Febr. 1814 naar Haarlem, port 5 St.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 275 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 7090-03
   P.120.P ENSCHEDE pracht afdruk op brief 26 Julij 1813 naar De Directie der Israëlitischen Consistorie te Zwolle, 4 St. port betaald, zeldzaam stempel
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 276 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 7090-03v
   P.120.P ENSCHEDE pracht afdruk op frisse ongedateerde omslag naar Paris, port 6 déc. en op achterzijde 9 déc. vooruitbetaald
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 240 EUR

  Lot : 277 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : (7090-04)
  DÉB. 120 ENSCHEDE pracht afdruk in rood op achterzijde brief uit Amsterdam 25 October 1843, doorgezonden naar Deventer, enig bekende afdruk in rood (uit periode 1811-1813 geen afdrukken bekend, uit 1814 één afdruk in zwart bekend)
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 278 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 10140-08
  P.119.P. GORCUM mooie scherpe afdruk op vouwbrief 24-4-1811 naar Amsterdam, vroeg gebruik van het stempel, fris pracht ex.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 279 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 10140-09v
  Complete brief van Den Haag 18-4-1815 via Gorinchem naar Werkendam met op achterzijde DÉB. 119 GORCUM in zwart, pracht ex. (lakzegel verwijderd)
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 280 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 7160-05v
  Ongedateerde briefomslag naar Welsum met DÉB. 120 KAMPEN in rood en geschreven port 15, pracht ex.
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 281 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 1170-08
   P.122.P. LEUWAARDEN pracht afdruk op frisse complete brief 28 october 1811 Aan het opperconsistorie der Hollandsche Israelitische gemeentes in Holland te Amsterdam
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 120 EUR

  Lot : 282 Netherlands

   MAASSLUIS pracht afdruk MASSONSTEMPEL in rood met C.H. 2e R.  op frisse brief naar Brugge 14 juni 1810 met zwak grensstempel HOLLANDE/ PAR/ ANVERS, port 9 déc., zeldzaam, 3 afdrukken bekend
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 283 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 0120-02
   P.123.P. MEPPEL pracht afdruk in rood op frisse complete brief van Hogeveen 3 September 1813 aan het Consistorie der Israelitische Circonscriptie te Leeuwarden, achterzijde mooi lakstempel. Zeldzaam stempel
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 284 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 0120-02
   P.123 P. MEPPEL luxe afdruk in oranjerood op complete brief van Dwingeloo den 20 Septemb 1813 aan Het Israelitische Consistorie te Leuwaarden
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 240 EUR

  Lot : 285 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 9130-15
   125 MIDDELBOURG pracht afdruk op omslag 1 May 1814 naar London
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 40 EUR

  Lot : 286 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 6200-01zn
   MUNNIKENDAM (gekapt) met FRANCO (gevorkte A) op frisse complete brief naar Commissie tot de zaaken der israelitische, werkzaam Onder de directie van den Commissaris tot de kerkelijke zaaken bij het ministerie van binnenlandsche zaaken in 'sGravenhage 9 february 1815, port 6 st. vooruitbetaald
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 287 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 2460-04
   P.121.P. THIEL vrijwel pracht afdruk op frisse complete brief van De opzichter in de gemeente van Buuren de 12 october 1813 aan het Consistorie der Israeliten in circumscriptie van Zwolle
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 288 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 9240-03
  VLISSINGEN met posthoorn, zwak op smoezelig briefje, geschreven aan boord schip Minerve voor de kust van Rammekens Zeeland 26 october 1793 naar Amsterdam, rood port 3 St. gewijzigd in 6 St. 
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 289 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 2520-03
   P.121.P. WAGENINGEN pracht afdruk op frisse complete brief 23 augustus 1813 Aan het Consistorie der Israelitischen te Zwolle, 3 stuiver vooruitbetaald port
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 290 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 3210-04
   P.123.P. WINSCHOTEN pracht afdruk op frisse complete brief Winschoot den 21 Augustus 1812 aan Het opper Consistorie den Hollandsche Hoog Israelitische gemeente Amsterdam, op achterzijde 6 stuiver vooruitbetaald port (brief 6-8 gram en 200-300 km)
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 220 EUR

  Lot : 291 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : 3210-05
   DÉB. 123 WINSCHOTEN pracht afdruk in rood op achterzijde complete gedrukte brief Leeuwaarden-Bard (in brief Bonda) 9 Julij 1813 met rood 123 GRONINGUE en retour gezonden, geschreven opmering Is hier niet aantebrengen dewijl er geen directie van de Israelitische gemeente is. Uiterst zeldzaam stempel.
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 460 EUR

  Lot : 292 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : 6360-01
   118 ZAANDAM pracht afdruk in rood op frisse complete brief Den 26 Augustus 1811 aan het Opperconsistorie der Holl. hoog Israelitische Gemeente te Amsterdam, te betalen port 6 stuiver (3x port, 6e gewichtsklasse 20-25 gram,  tot 50 km.), in onderrand scheurtje
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 293 Netherlands

  1 / 2
  Catalogue number : Z146
  ZEEBRIEF ROTTERDAM 9 nov. pracht afdruk in rood op zeer frisse brief New York-Schiedam 3 oct 1836, deels gedrukte inhoud review of the New York market, geschreven duplicaat en vervoerd per Maria & Diana, port 60 ct. 
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 294 Netherlands

  1 / 1
  Catalogue number : S393
  RIJN EN IJSSEL STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ ZWOLLE, vroege pracht afdruk ovaal stempel op begeleidbrief (archiefvouw) Enschede-Amsterdam 29 juny 1847
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 295 NL 1852 King William III

  1 / 2
  Catalogue number : 8c
  1 / 1
  Definitieve kleurproef in donkergeeloranje zonder gom van de 15 cent pos. 1 (Brandsma: 5e proef), pracht ex. met certificaat Vleeming 2018
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 700 EUR

  Lot : 296 NL 1852 King William III

  1 / 2
  Catalogue number : 8c
  1 / 1
  Definitieve kleurproef in donkergeeloranje zonder gom van de 15 cent pos. 44 (Brandsma: 5e proef), pracht ex. met certificaat Vleeming 2018
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 650 EUR

  Lot : 297 NL 1852 King William III

  1 / 2
  Catalogue number : 10a
  1 / 1
  Kleurproef in flets grijsblauw zonder gom van de 5 cent plaat III pos. 88, pracht ex. met certificaat Vleeming 2018
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 440 EUR

  Lot : 298 NL 1852 King William III

  1 / 2
  Catalogue number : 1o
  1 / 1
  5 cent blauw plaat V pos. 29, pracht ex. met originele gom en plakkerrestje met certificaat Vleeming 2019 (gom licht vlekkerig), cat.w. 600
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 299 NL 1852 King William III

  1 / 2
  Catalogue number : 1o
  5 cent blauw plaat V pos. 57, pracht ex. met volle originele gom (miniem roestpuntje in gom), cat.w. 600
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 180 EUR
Sort list :