CORINPHILA veilingen

Historical Medals

**IMPORTANT NOTICE!**
Please note that grading is according to European standards. Minor imperfections such as
very minor hairlines or once cleaned are not always mentioned. When it comes to the quality
of the items the images take priority over the description and grading. In case of an inquiry
about the quality and/or description we will be pleased to provide you with more details.
Sort list :
 • Lot : 4842 Historical Medals

  Historiepenningen (1415) op de verbrandingsdood van Joh. Hus, zilver 39mm ZF
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 850 EUR

  Lot : 4843 Historical Medals

  Historiepenningen 1521 Karel V, eenzijdig zilver, 41mm, 21,14gr, van Mieris II 142, bijna PR
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 650 EUR

  Lot : 4844 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1522 Verkiezing Adriaan Boeyens tot Paus Adrianus VI - Borstbeeld naar links in mantel met medaillon en tiaratusse twee wapenschilden, omschrift M ADRIAEN VAN GOD GEKHOREN -PAUS VA ROMEN T VTRECHT GHEBOREN interpuctie rozetten, klokkenmetaal gegoten 87mm 152 gram met draaggat, nauwelijks zichtbare breuk in de rand op 4 uur, overigens ZF-PR
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 1600 EUR

  Lot : 4845 Historical Medals

  Historiepenningen (1549) Isabella van Portugal, gemalin Philips II door Leone Leoni, zilver gegoten 75mm, 115gr ZF
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 32000 EUR

  Lot : 4846 Historical Medals

  Historiepenningen (1550) Karel V 50 jaar door Conr. Welz, Van Mieris II 320-2, zilver 43 mm, afgehaald draagoog ZF
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 1500 EUR

  Lot : 4847 Historical Medals

  Historiepenningen (1550) Karel V, eenzijdige afslag in lood met omschrift * IMPERA * CAES * CAROLUS * V * AVG ZF
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 460 EUR

  Lot : 4848 Historical Medals

  Historiepenningen (1550) Karel V en Philips II, gegoten brons, 42,2mm, 40,7gr F-ZF
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 240 EUR

  Lot : 4849 Historical Medals

  Historiepenningen (1550) Philips II als Infante door Leone Leoni, zilver 85mm, 165gr PR
  Starting bid : 1500 EUR
  Hammer price : 30000 EUR

  Lot : 4850 Historical Medals

  (1550) Antoon van Stralen, burgemeester van Antwerpen, eenzijdig, in tin 56mm ZF

  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 440 EUR

  Lot : 4851 Historical Medals

  Historiepenningen 1555, Philips II door Jacopo da Trezzo, zilver gegoten 67mm 68gr, PR
  Starting bid : 800 EUR
  Hammer price : 14000 EUR

  Lot : 4852 Historical Medals

  Historiepenningen (1555) Karel V ter nagedachtenis aan Isabelle van Portugal (1503-1539), echtgenote van Karel V door Jacques Jonghelinck naar Leone Leoni - VZ portret van Karel V en tekst IMP.CAES.CAROLVS.V.AVG. / KZ portret van Isabelle met tekst DIVA ISABELLA AVGVSTA CAROLI V VX. Zie Smolderens pp. 417-424 voor een uitgebreide beschrijving. Een bijzonder fraai portret. Eigentijdse gieting met prachtig patina, zilver, 36mm, 23,64gr PR
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 7000 EUR

  Lot : 4853 Historical Medals

  Historiepenningen (ca 1557) Philip II en diens gemalin Isabella door Poggini, zilver PR
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 6000 EUR

  Lot : 4854 Historical Medals

  Historiepenningen (1557) Philips II door J. Paul Poggini, (later) eenzijdig gietwerk met oog, zilver 38mm 20,96gr vrijwel PR
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 1200 EUR

  Lot : 4855 Historical Medals

  Historiepenningen (1560) Maria van Spanje, gegoten brons, 64mm, 69,8gr ZF
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 800 EUR

  Lot : 4856 Historical Medals

  Historiepenningen Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586), aartsbisschop van Mechelen, penning z.j. (1561) in verzilverd brons - VZ borstbeeld naar rechts, door J.Jonghelinck, 57 mm, 42,6 gr., vL. I pag. 59 fig. 1, vroeg gietsel, poging tot doorboring op KZ ZF
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 7000 EUR

  Lot : 4857 Historical Medals

  Historiepenningen 1565/6 Phillipe de Montmorency (1524?-1568), Graaf van Hoorne, admiraal onder Karel V en Philips II en diens gemalin, Walbourg de Nuenar door Jonghelinck, gegoten messing 59mm 62.04gr. ZF

  Starting bid : 260 EUR
  Hammer price : 420 EUR

  Lot : 4858 Historical Medals

  Historiepenningen 1566 Geuzenpenning. Borstbeeld van Philips II naar links EN TOVT FIDELLES AV ROY / KZ bedelnap JUSQUES A PORTER LA BESACE. Zilver 25x21, afgehaald oog. Oude gieting, bijna PR
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 2800 EUR

  Lot : 4859 Historical Medals

  Historiepenningen 1567 Standvastigheid van Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden, zilver, gegoten, 55mm, 70gr PR
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 3800 EUR

  Lot : 4860 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, (1567) Penning op het aftreden van Margaretha van Oostenrijk als stadhouder van de Nederlanden, - VZ portret van Margaretha, hertogin van Parma en Piacenza, ook bekend als Margaretha van Oostenrijk/ KZ figuur met zwaard, boven zee en steden. Brons, 32mm, 7,5gr PR
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 900 EUR

  Lot : 4861 Historical Medals

  Historiepenningen 1568, Antoni van Strale, Burgemeester van Antwerpen, zilver gegoten, 53mm, 36,75gr bijna PR
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 7000 EUR

  Lot : 4862 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1571 Viglius van Zuichem Doctor in beide rechten, door (Jonghelinck), Borstbeeld blootshoofds naar rechts / KZ tafel met kandelaar, zandloper en bijbel, daaronder cartouche, zilver 24mm 6,03 gram RRR, bijna PR
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 2400 EUR

  Lot : 4863 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1571 Viglius van Zuichem Doctor in beide rechten, door (Jonghelinck), Borstbeeld blootshoofds naar rechts / KZ tafel met kandelaar, zandloper en bijbel, daaronder cartouche met jaartal. brons 51mm 26,4 gr PR
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 1000 EUR

  Lot : 4864 Historical Medals

  Historiepenningen (1572) Viglius van Zuichem Doctor in de rechten, door (Jonghelinck) Borstbeeld blootshoofds n.r. AET LXV in armafsnede / KZ Wapenschild met spreuk in omschrift vL. I 55.1 gegoten zilver, later werk met bewerkte rand 40mm 17,53gr ZF+
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 1400 EUR

  Lot : 4865 Historical Medals

  Historiepenningen 1577 Op het Eeuwig Edict door Jacques Jonghelinck, zilver gegoten met aangesoldeerde vuurstaalrand met oog, 18,1 gram ZF
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 440 EUR

  Lot : 4866 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1578 Johan Baptista Houwaert door Alexander / KZ Houdt.Middel Mate, zilver 62mm, 72gr ZF
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 3400 EUR

  Lot : 4867 Historical Medals

  Historiepenningen 1579 Matthias van Oostenrijk, gouverneur door C.Bloc. Borstbeeld naar rechts / KZ Perseus en Andromeda vL. I.247.3, zilver 36mm,14,97gr. oud gietsel, zeldzaam PR
  Starting bid : 700 EUR
  Hammer price : 6500 EUR

  Lot : 4868 Historical Medals

  Historiepenningen 1580, Willem van Oranje door C. Bloc (vL. 240.3) - VZ Borstbeeld n.r. / KZ Zeegezicht met ijsvogel bij drijvend nest - zilver 43 mm - PR
  Starting bid : 240 EUR
  Hammer price : 1900 EUR

  Lot : 4869 Historical Medals

  Historiepenningen (1580) Alexander Farnese, graaf van Parma, op de inname van Maastricht gegoten messing 39mm door Juliano ZF
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 440 EUR

  Lot : 4870 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1585 Beleg van Antwerpen door Jonghelinck - VZ Geharnast en gedrapeerd borstbeeld van Alexander Farnese naar rechts met hoge kraag en teken van het gulden vlies, op de afsnede AET 40. Omschrift: ALEXANDER FARNES: PAR:PLA:PRIN:BELG:DVM:GVB / KZ gezicht op Antwerpen tijdens het beleg met de herstelde brug en het omliggende ondergelopen land. Op de voorgrond in een tent met geopende voorhang richt Farnese, voorgesteld als Alexander de Grote, zich op van zijn veldbed en strekt zijn handen uit naar een sater die naar een schip wijst op de Schelde, waarvan de doorgang geblokkeerd wordt door een brug. Omschrift CONCIPE CERTAS SPES 1585. zilver 46mm 24,2 gr PR
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 9000 EUR

  Lot : 4871 Historical Medals

  Historiepenningen 1586 Aartshertog Ernst v. Oostenrijk, gouverneur door Abondio. Borstbeeld naar links. Niet in vL., DPR 692, zilver 28mm ZF-PR
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 600 EUR

  Lot : 4872 Historical Medals

  Historiepenningen 1587 Op het vertrek van Leicester, vL. I.382-1 zilver gegoten, (mogelijk later werk) 49mm, 38,9 gr, prachtige patina, PR
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 1600 EUR

  Lot : 4873 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1595 Laevinus Torrentius, Bisschop van Antwerpen, zilver 34,5mm, 9,7 gram ZF
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 600 EUR

  Lot : 4874 Historical Medals

  Historiepenningen 1599, Philippe de Croy. Borstbeeld n.r. / KZ Schip vL. I 485 ZF +
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 2600 EUR

  Lot : 4875 Historical Medals

  Historiepenningen z.j. (1599) huwelijk van Albert van Oostenrijk en Isabella van Spanje, door Coenraad Bloc, zilver, 43 mm, 30,09 gr. ZF-PR
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 4200 EUR

  Lot : 4876 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1602 Prins Maurits door Gerard van Bijlaer, zilver 35mm, 17,4 gr bijna PR
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 400 EUR

  Lot : 4877 Historical Medals

  Historiepenningen 1602, op de inname van Grave door Prins Maurits door Coenraad Bloc, zilver 25,6gr, 41mm ZF
  Starting bid : 220 EUR
  Hammer price : 480 EUR

  Lot : 4878 Historical Medals

  Historiepenningen (ca. 1610) Prins Maurits door G. van Bylaer, Borstbeeld Maurits naar rechts, MAVRITIUS*PAVR*CO*NASS*CAT*MARC*VER*ET*VLIS, goud 32mm, 13,63gr, onregelmatige rand, overigens ZF-PR
  Starting bid : 2000 EUR
  Hammer price : 38000 EUR

  Lot : 4879 Historical Medals

   (±1610) Henri IV Koning van Frankrijk (1589-1610) naar Guillaume Dupré, eenzijdige ovale plaquette-penning in verzilverd messing, 71x93mm ZF

  Starting bid : 120 EUR
  Hammer price : 900 EUR

  Lot : 4880 Historical Medals

  Historiepenningen (1621) Isabella Clara Eugenia, door Waterloos. Dochter van Philips II, religieuse na de dood van aartshertog Albert van Oostenrijk. vL. II 137 gegoten zilver 41mm 19.53gr, afgehaald oog, overigens PR
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 2600 EUR

  Lot : 4881 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1622 Begrafenis van Aartshertog Albert van Oostenrijk te Brussel door (Waterloos). zilver 52,8, 35,3gr PR
  Starting bid : 600 EUR
  Hammer price : 5500 EUR

  Lot : 4882 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1622 Bergen op Zoom, opbreken beleg door Spinola door Maurits, zilver 55mm, 54,1 gram PR
  Starting bid : 240 EUR
  Hammer price : 3600 EUR

  Lot : 4883 Historical Medals

  Historiepenningen (1625) Frederik Hendrik door van Abeele, zilver 58,45gr, 66mm vL. II 298 ZF-PR
  Starting bid : 800 EUR
  Hammer price : 5000 EUR

  Lot : 4884 Historical Medals

  Historiepenningen 1629, inname van 's-Hertogenbosch en Wesel door W.Versteegh Frederik Hendrik te paard naar links, op de achtergrond gezicht op 's-Hertogenbosch, in afsnede Silva ducis Capta / KZ gezicht op de vesting Wesel met de binnentrekkende troepen. vL. II 180-178, zilver 59.2mm ZF
  Starting bid : 800 EUR
  Hammer price : 3400 EUR

  Lot : 4885 Historical Medals

  Historiepenningen 1629 Op de verovering van 's-Hertogenbosch, Wesel en de Veluwe (door L. van Taylingen) zilver 54mm, 55,2gr ZF-PR
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 3400 EUR

  Lot : 4886 Historical Medals

  Historiepenningen 1629, inname van 's-Hertogenbosch door Looff. Frederik Hendrik ZF+
  Starting bid : 350 EUR
  Hammer price : 2200 EUR

  Lot : 4887A Historical Medals

  Historiepenningen Eenzijdige plaquettepenning Frederik Hendrik, gegoten in brons, a.d. boven- en onderzijde met boorgaatje ZF
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 480 EUR

  Lot : 4887 Historical Medals

  Historiepenningen 1629, inname van 's-Hertogenbosch door Looff. Frederik Hendrik, met ander keerzijdestempel, bijna PR
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 7000 EUR

  Lot : 4888 Historical Medals

  Historiepenningen z.j. (1630) Adriaan Cortenbach, heer van Helmond - VZ borstbeeld naar rechts / KZ gekroond wapen, zilver, ovaal 26 x 33 mm, 8,78 gr., ref. TMNK 00443 (in tin), PR
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 800 EUR

  Lot : 4889 Historical Medals

  Historiepenningen 1631, op de overwinningen van Frederik Hendrik, inname 's-Hertogenbosch, Grol en Wesel, de Zilvervloot, en Pernambuco ingenomen door v.d. Wilge, zilver gegoten 78,5 gr, 66mm PR
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 6500 EUR

  Lot : 4890 Historical Medals

  Historiepenningen 1631, op de overwinningen van Frederik Hendrik, inname 's-Hertogenbosch, Grol en Wesel, de Zilvervloot, en Pernambuco ingenomen door v.d. Wilge, zilver geslagen 55,9gr, 69mm bijna PR
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 6500 EUR

  Lot : 4891 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1631 Zeeslag op het Slaak door A. Verbeeck (vL. 197.2, JMP1853.51) - VZ Geharnast borstbeeld Stadhouder Frederik Hendrik n.r. - KZ De zeeslag voor Bergen op Zoom boven 3 regels tekst - zilver 50 mm - ZF+
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 1700 EUR

  Lot : 4892 Historical Medals

  Historiepenningen 1633 Overlijden van Isabella van Spanje gouvernante van de Zuidelijke Nederlanden door J. van Montfoort. Haar borstbeeld met sluier naar rechts: .D.ELISABETH.PHIL.II.HISP.REG.F.CAR.AVG.N., onder haar naam signatuur / KZ Isabella op een wereldbol, met zodiac en links een pauw, het geheel op wolken: 1566 AETERNITATI. AVGVSTAE.1633, de jaartallen in Romeinse cijfers. vL. 2.217 zilver 55mm Zeer zeldzaam, origineel gietsel, licht gebruneerd, bijna PR
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 1400 EUR

  Lot : 4893 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1648 Vrede van Munster - VZ Beschenen door een stralende zon rijdt de vredesgodin Pax, met een hoorn van overvloed in haar rechterarm en mercuriusstaf en teugels in haar linker, in een zonnewagen waarvan de wielen en spaken gevormd worden door een zonnegezicht. De wagen wordt getrokken door twee leeuwen waarvan de voorste met scepter en koningskroon van Spanje en de achterste met pijlbundel en kroon van de Staten Generaal. Onder het span ligt het wapentuig. In het veld op twee regels: PAX / HISPANO. BATAVA. Omschrift: (roos) ET * IVNCTI * CVRRVM * DOMIN∆ * SVBIERE * LEONES / KZ Op tien regels: PACIS.FŒLICITAS/ ORBI.CHRISTIANO.QVA .RESTITVTA/ QVA. AD.INCITAMENTVM. DEMONSTRATA/ TOT. REGNIS. ET. PROVINCIIS/ AD. VTRVMQVE. SOLEM. VTRVMQ3 OCEANVM/ TERRA. MARIQVE. PARTA. SECVRITAS / TRANQVILLITATIS. PVBLIC∆/ SPE. ET VOTO /MONASTERY. WESTPHA / ANNO. MDCXLVIII zilver, 59 mm, 35,88gr PR Deze penning is vervaardigd in opdracht van de Spaanse onderhandelaar Peňaranda om te dienen in goud als geschenk aan diegenen die betrokken waren bij de vrede tussen Spanje en de Staten Generaal. Op de avond van zijn vertrek schreef Peňaranda een brief aan Don Luis de Haro waarin hij de penning insloot die hij en Jean Friquet had laten ontwerpen en slaan in Münster om de gesloten vrede te vieren. De penning moet een lange latijnse inscriptie gehad hebben, dit valt op te maken aan de opmerking die Peňaranda in zijn brief maakt: ´por ac· ha paracido muy bien a los eruditosª, wat sloeg op de lange latijnse tekst op de keerzijde. (Brief van Peňaranda aan Don Luis de Haro, 26 juni 1648, CODOIN lxxxiv, p.303) Fabio Chigi (de latere Paus Alexander VII) schreef in zijn dagboek op 27 juni 1648, bij zijn bezoek aan de Spaanse onderhandelaar Peňaranda ´che fa donar miei una medaglia per uno della sua pace di Olandaª( die mij een penning gaf op de vrede met Holland ) Zie Deth/Ord. blz. 36
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 1500 EUR

  Lot : 4894 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1650 Beleg van Amsterdam, door Van Rijswijck, vL. II pag. 349.I zilver 62mm 48,7gr ZF
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 1600 EUR

  Lot : 4895 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1650 Aanslag op Amsterdam en dood Willem II door S. Dadler, zilver 69mm, vL. 353 PR
  Starting bid : 2500 EUR
  Hammer price : 4400 EUR

  Lot : 4896 Historical Medals

  Historiepenningen 1653 Dood van Maarten HZN. Tromp, door P. van Abeele. Borstbeeld, op afsnede PA. F / KZ boven een cartouche met het zinkende schip van Tromp zijn wapen met griffioenen als schildhouders. Daarboven op een banderol OBYT / AE 56. Gegoten, gedreven en geciseleerde penning, vL. II 376-364.1, zilver 70mm, 70gr PR
  Starting bid : 1200 EUR
  Hammer price : 2200 EUR

  Lot : 4897 Historical Medals

  Historiepenningen 1653. Plaquette-penning op de dood van Maarten Harpertszoon Tromp 1653 door Van Rijswijck naar een ontwerp van J.Lievens, gegoten zilver met oog, vL. II 376.4; 54,8mm, 37,97gr bijna PR

  Starting bid : 600 EUR
  Hammer price : 900 EUR

  Lot : 4898 Historical Medals

  Historiepenningen 1655 Prins Maurits, eenzijdige draagpenning door Van Rijswijck, gegoten zilver met draagoog 59,5mm, 26,73gr,bijna PR
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 600 EUR

  Lot : 4899 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1660 Vertrek Karel II uit Scheveningen door Van Abeele, vL. IV p.462.2 schroefdoosje 70mm, 78gr bijna PR
  Starting bid : 1000 EUR
  Hammer price : 2200 EUR

  Lot : 4900 Historical Medals

  Historiepenningen 1672, Johan en Cornelis de Witt te 's-Gravenhage vermoord. Zilver 48mm, 29gr, onregelmatige rand, ov. ZF
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 4901 Historical Medals

  Historiepenningen 1677 Huwelijk Prins Willem III met Maria, hertogin van York, var. vL. III 236. Vermoedelijk later werk geslagen in verzilverd wit metaal met randschrift in relief. 40,5mm ZF
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 4902 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1678, Vrede van Nijmegen, verdrag tussen de 7 Provinciën, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Denemarken, Zweden en Brandenburg. zilver 42mm, 16gr PR
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 380 EUR

  Lot : 4903 Historical Medals

  Historiepenningen 1680, Gegraveerd zilveren schildje, Tomas Elbregt, keurmeester geworden ZF
  Starting bid : 30 EUR
  Hammer price : 95 EUR

  Lot : 4904 Historical Medals

  Historiepenningen 1688 Utrecht, Ontvangst van de gevluchte Franse protestanten. Zilver 43,2mm VvL. III-355 ZF-PR
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 600 EUR

  Lot : 4905 Historical Medals

  Historiepenningen 1688 Aankomst van Willem III te Torbay door Arondeaux - VZ Willem III gekleed en bewapend als Romeins keizer met tekst DEO VINDICE, IUSTITIA COMITE / KZ ontschepen van de troepen te Torbay met stadsgezicht en tekst CONTRA INFANTEM PERDITIONIS. In afsnede EXPEDITIO NAUALIS PRO LIBERTATE ANGLIAE MDCLXXXVIII, zilver 49mm, 47,42gr PR
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 1600 EUR

  Lot : 4906 Historical Medals

  Historiepenningen 1689 Kroning Willem III en Maria II Stuart tot Koning en Koningin van Engeland en Schotland door G. Bower, vL. III 407-2 zilver, 38mm, 21,07gr. ZF+
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 420 EUR

  Lot : 4907 Historical Medals

  Historiepenningen 1691, Ontscheping en entree Den Haag op 5 februari van Willem III door J. Smeltzing, zilver 58mm, 81,3gr ZF+
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 3600 EUR

  Lot : 4908 Historical Medals

  Historiepenningen 1700 Heilig jaar, paus Innocentius XII opent de heilige deur door Arondeaux, zilver 49,5mm ex. Schulman, artikel door Scholten in jaarboek voor munt- en penningkunde 1937 PR
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 1800 EUR

  Lot : 4909 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1702, Eeuwfeest Vereenigde Oost-Indische Compagnie door Arondeaux, vL. IV 304, Vz. Batavia zittend / KZ Schip bij de zuilen van Hercules, zilver 68mm, 118 gr PR
  Starting bid : 1500 EUR
  Hammer price : 9500 EUR

  Lot : 4910 Historical Medals

  Historiepenningen 1704, Hertog van Marlborough - Slag bij Hochstad (Spaanse successie Oorlog), zilver PR
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 550 EUR

  Lot : 4911 Historical Medals

  Historiepenningen Penning 1705 in zilver, Petrus Kodde, aartsbisschop van Sebaste, beschermd door de Staten van Holland - VZ borstbeeld van Kodde naar rechts / KZ lam op het Pietersplein de Generaliteitsleeuw volgend, 44 mm, vL. 419, PR-FDC
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 1100 EUR

  Lot : 4912 Historical Medals

  Historiepenningen Penning 1705 in zilver, Petrus Kodde, aartsbisschop van Sebaste, beschermd door de Staten van Holland - VZ borstbeeld van Kodde naar rechts / KZ lam op het Pietersplein de Generaliteitsleeuw volgend, 44 mm, vL. 419, PR
  Starting bid : 120 EUR
  Hammer price : 340 EUR

  Lot : 4913 Historical Medals

  Historiepenningen 1708, op de mislukte aanval vanuit Frankrijk door de Prince of Wales op Schotland door M. Brunner vL. IV 523-4, zilver 43,2mm, 28,73gr. PR Herkomst: Schulman 1962 (#2231)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 1200 EUR

  Lot : 4914 Historical Medals

  Historiepenningen 1713 Vrede van Utrecht door Drappentier, - VZ vrede sluit deur van Janustempel, Mars ligt gebonden, op achtergrond: Mercurius met staf en wimpel,op deur 'ANNO / MDCC/XIII' (in het jaar 1713), op wimpel 'EUROPAE PAX REDITTA', in afsnede 'TRAJECTUM' (de vrede aan Europa te Utrecht weergegeven)/ KZ zittende Europa met olijftak en hoorn van overvloed, op achtergrond zee met schepen,in afsnede 'EUROPA'. vL. 657-2 Zilver, PR
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 1900 EUR

  Lot : 4915 Historical Medals

  Historiepenningen 1728, ter ere van Hendrik Willem Rumpf, buitengewoon afgezant van de Verenigde Nederlanden bij de Zweede koning, door J.C. Hedlinger, vL. IV, 462. Zilver, 52,5mm, 56,02gr, PR
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 4400 EUR

  Lot : 4916 Historical Medals

  Historiepenningen 1731 Inhuldiging Willem IV als stadhouder van Friesland door A. Andeles zilver 36,5mm, afgehaald oogje, ov. ZF-PR
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 4917 Historical Medals

  Historiepenningen 1734 Versiering van Leeuwarden bij aankomst Prins Willem IV en Prinses Anna, door M. Holtzhey, VvL. 94, zilver 29,4mm Zeldzaam PR
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 110 EUR

  Lot : 4918 Historical Medals

  Historiepenningen 1737 Inhuldiging Stadhouder Willem IV en Prinses Sophia tot Heer en Vrouwe van Breda door N. van Swinderen Zilver 41mm vL. 117 PR
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 1700 EUR

  Lot : 4919 Historical Medals

  Historiepenningen penningen, 1741 Gustaaf Willem Baron van Imhoff, Gouverneur Generaal van Ned. Oost Indië door Martinus Holtzhey, zilver 77mm licht opgewreven, overigens PR
  Starting bid : 2000 EUR
  Hammer price : 7500 EUR

  Lot : 4920 Historical Medals

  Historiepenningen 1747, draagpenning, verheffing van Willem Karel Hendrik Friso tot stadhouder Willem IV, door M. Holtzhey, zilver, afgehaals oogje ZF+
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 80 EUR

  Lot : 4921 Historical Medals

  Historiepenningen 1747, draagpenning, verheffing van Willem Karel Hendrik Friso tot stadhouder Willem IV, Afbeelding Willem V met diens gemalin Anna van Hannover door M. Holtzhey, zilver, met oogje ZF+
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 80 EUR

  Lot : 4922 Historical Medals

  Historiepenningen 1747, op de verheffing van Willem IV tot stadhouder door N. van Swinderen. VvL. 227, zilver 38,5mm, 24,19gr, met origineel draagoog, PR
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 4923 Historical Medals

  Historiepenningen 1747, Verheffing van Willem Karel Hendrik Friso tot Stadhouder Willem IV, door N. van Swinderen. VvL. 229-227 Verguld zilver met draagoog, 37,7mm, 25,98gr. bijna PR
  Starting bid : 120 EUR
  Hammer price : 420 EUR

  Lot : 4924 Historical Medals

  Historiepenningen 1747 Verheffing Prins Willem IV tot stadhouder door J.C. Marme, verguld zilver 40mm met draagoog PR
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 320 EUR

  Lot : 4925 Historical Medals

  Historiepenningen 1747 Amsterdam, doortocht van Prins Willem IV, door J.C. Marme. Penning voor de wachthebbende burgers. VvL. 250, zilver 32mm PR
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 4926 Historical Medals

  Historiepenningen 1747 Doortocht Prins Willem IV door Amsterdam door J.C. Marme, zilver 44mm bijna PR
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 4927 Historical Medals

  Historiepenningen 1751 Inhuldiging Prins Willem IV tot Markgraaf van Vlissingen en Veere door N. van Swinderen. VvL. 298 zilver 32mm PR
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 65 EUR

  Lot : 4928 Historical Medals

  Historiepenningen 1751, op het overlijden van prins Willem IV door J.G. Holtzhey, vL. 303, zilver 27,47 gr, 42mm PR-
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 4929 Historical Medals

  Historiepenningen 1752 Overlijden Willem IV Begrafenis te Delft, door N. Van Swinderen AG 37mm VvL. 310 ZF
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 4930 Historical Medals

  Historiepenningen 1752 Willem V 4 jaar Ridder van de Kousenband door J.G. Holtzhey VvL. 326 zilver PR
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 380 EUR

  Lot : 4931 Historical Medals

  Historiepenningen 1752 Opening muntbus Harderwijk onder bestuur van gouvernante prinses Anna - VZ Ruiter te paard n.r. boven provincie wapen van Gelderland. Rechts muntmeesterteken van M. Holtzhey / KZ Vrouw gezeten bij een geldkist vL. 407, zilver 40mm PR
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 1300 EUR

  Lot : 4932 Historical Medals

  Historiepenningen 1757, Opening muntbus Harderwijk in zilver PR
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 600 EUR

  Lot : 4933 Historical Medals

  Historiepenningen 1758 Stichting Oude mannen- en vrouwenhuis der Hervormde Diaconie Leeuwarden door Else Andeles, zilver, 23,16gr 39mm PR
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 320 EUR

  Lot : 4934 Historical Medals

  Historiepenningen 1760, op het huwelijk van prinses Caroline met de prins van Nassau-Weilburg door Holtzhey, zilver 26,1gr, 41mm PR-
  Starting bid : 120 EUR
  Hammer price : 440 EUR

  Lot : 4935 Historical Medals

  Historiepenningen z.j. (1766) Inhuldiging Willem V als stadhouder door C.F. Konsé, zilver, 32 mm, VvL. 389, PR
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 180 EUR

  Lot : 4936 Historical Medals

  Historiepenningen 1766, Op de inhuldiging van Willem V als stadhouder, door Van Berckel, zilver, 35 gr., 48mm, De Witte 159, PR-
  Starting bid : 120 EUR
  Hammer price : 550 EUR

  Lot : 4937 Historical Medals

  Historiepenningen 1766, Op de inhuldiging van Willem V als stadhouder, zilver 6,1gr, 28mm PR
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 55 EUR

  Lot : 4938 Historical Medals

  Historiepenningen 1766, Willem V ingehuldigd als erfstadhouder door J.G. Holtzhey VvL. 382 zilver 44,9mm 25,21gr. ZF
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 4939 Historical Medals

  Historiepenningen 1767, op de verloving van Willem V met Wilhelmina van Pruissen, door Van Berckel, zilver, 42mm, 27,92gr., De Witte 4, bijna PR
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 550 EUR

  Lot : 4940 Historical Medals

  Historiepenningen 1766, op de inhuldiging van Willem V als stadhouder door G. van Moelingen, zilver 21,3 gr, 38mm, VvL. 403, PR
  Starting bid : 120 EUR
  Hammer price : 360 EUR
Sort list :