CORINPHILA veilingen

Bidsheet

You have not added any lots to your bid form.


YOU ARE CURRENTLY VIEWING OUR ENTIRE CATALOGUE.
Show unsold lots Show all lots
Sort list :
 • Lot : 2160 Literature

  Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-1975 van Erfmann en Stuut deel 1 en 2 (2011 en 2013) 
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 45 EUR

  Lot : 2161 Literature

  Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-1975 van Erfmann en Stuut deel 1 en 2 (2011 en 2013) 
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 2162 Literature

  Postkroniek van Zeeland, Vierhonderd jaar postorganisatie, postvervoer en postverbindingen door Kees de Baar, Jan Hintzen en Erik Petrusma
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 45 EUR

  Lot : 2163 Literature

  Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië deel I en deel II compleet inclusief de platen, in matige tot redelijke kwaliteit
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 10 EUR

  Lot : 2164 Literature

  12 boeken w.b. The paper trail (K. Adema), Nederlandse puntstempels (H.J.W.M. Jans) en Netherlands East Indies 1655-1870 (Tay Peng Hian)
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2165 Literature

  Verzaameling van Placaaten, Proclamatien, Notificaten, (Decreeten, Besluiten, Bekenmakingen) etc. 1796-1811 in 14 banden, te Franeker (en deels tevens Leeuwarden), historisch belangrijk!
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 2166 Literature

  4 boeken EDITION D'OR/SPÉCIALE: Delen XXII (Cape of Good Hope, Joseph Hackmey), XXIX (Netherlands 1852, Bouwe Brandsma), 51 (Postdiensten op het platteland van Nederland voor 1850, Hotze Wiersma) en Postverkeer tussen Nederland en de Oud-Duitse Staten 1852-1900 (Bouwe Brandsma)
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 2167 Literature

  Netherlands Mail in Times of Turmoil, volumes 1, 2 en 3, door Kees Adema
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2168 Literature

  11 boeken betreffende Franse tijd 1795-1813
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 20 EUR

  Lot : 2169 Literature

  w.b. 2 delen Koorbanken in Nederland (Martien Coppens), Synchronoptische Weltgeschichte etc. Tevens nepivoren beeldje
  Starting bid : Bid
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2170 Literature

  ca. 40 boekwerken w.b. diverse catalogi, Het Brievenpostwezen te 's-Hertogenbosch, De Naam- of Langstempel van Nederland door D.C. Hoogerdijk etc.  
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 10 EUR

  Lot : 2171 Literature

  20 boekwerken O.R. w.b. Handboek der postwaarden Nederlandsch-Indië deel II (1924), Suriname Erfmann deel 1 etc.
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 2172 Literature

  en Ned.-Indië, oude(re) boekwerken w.b. Handboek der postwaarden Nederlandsch-Indië delen I en II (met alle platen) en oudere catalogi en prijslijsten (deels voor 1940) in kratje
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 2173 Literature

  w.b. 5 delen Posthistorische Studies, Notities, kopieën van Maandblad voor Philatelie, lege ringband etc.  
  Starting bid : Bid
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2174 Literature

  Handboek Postwaarden deel I-VI 
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 35 EUR

  Lot : 2175 Literature

  met O.R. en België, 35 boekwerken w.b. Emissie 1872, Netherlands mail in Times of Turmoil Volume 2 (1795-1815), Belgisch postwezen 1814-1914 etc.
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 2176 Literature

  19 boekwerken w.b. Overvoorde (1795, opnieuw ingebonden), Delbeke delen 1-4, PEP 1-2 en Posthistorische Studies
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 120 EUR

  Lot : 2177 Literature

  ca. 50 boekwerken
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 25 EUR

  Lot : 2178 Literature

  dienstorders P.T.T. vanaf 1967 deels gebonden
  Starting bid : Bid
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2179 Literature

  5 old atlasses including New complete Atlas of the world (London 1873) and Dutch Wereldatlas Rotterdams Nieuwsblad (1939)
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 35 EUR

  Lot : 2180 Literature

  Oorlogspost, veel WO2, 28 boeken inclusief achtergrondinformatie kampen
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 30 EUR

  Lot : 2181 Literature

  22 boeken w.b. PEP 1 en 2, Oude brieven (Geuzendam), Korteweg, Luchtvaart en Luchtpost Encyclopedie delen 1 en 2 (door Hans TSchroots), Proevencatalogus etc.
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 35 EUR

  Lot : 2182 Literature

  De oorlog 1794-1795 in 4 delen (w.b. 2 delen met kaarten), door Kapitein F.H.A. Sabron, Breda 1891, gebruikte staat
  Starting bid : 100 EUR
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2183 Literature

  postgeschiedenis, 6 boeken w.b. Hoofdtrekken van de geschiedenis van het Nederlandsch postwezen (door W. Ringnalda, 1895), Wet rnBrievenposterij (1918 door H.J. Doedens), Geschiedenis Postwezen in Nederland (door Mr. Dr. J.C. Overvoorde, 1902), en Geschiedenis van het Nederlands Postwezen 1795-1810 (door E.A.B.J. ten Brink, 1950)
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 2184 Literature

  11 oude boeken rond 1800, meest met betrekking tot Franse bezetting
  Starting bid : 100 EUR
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2185 Literature

  De Patriottentijd, 3 delen 1776-1784, 1784-1786 en 1786-1787, door Dr. H.T. Colenbrander, in goede staat
  Starting bid : 200 EUR
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2186 Literature

  Brieven en negotatien geduurende den jongsten oorlog van deze staat met de Fransche Republiek, in 3 delen, door Mr. L.P. van den Spiegel, Amsterdam 1803
  Starting bid : Bid
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2187 Literature

  Ned.-Indië 10 diverse boekwerken w.b. Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië deel 1 en 2 inclusief kaarten
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 65 EUR

  Lot : 2188 Literature

  Kopieën portlijsten, postroutes, documentatie etc. vooral periode Franse bezetting 1790-1815
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 35 EUR

  Lot : 2189 Literature

  ruim 50 mappen met kopieën, informatie en documentatie en enkele betere boeken waarbij Geschiedenis van het Nederlandse Postwezen 1795-1810 (door Dr. E.A.J. ten Brink, opnieuw ingebonden) in 2 grote dozen
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 10 EUR

  Lot : 2190 Literature

  18 boeken w.b. Napoleon in Duitschland (4 delen) door Louise Mühlbach, Postkroniek van Zeeland door Kees de Baar, 3 delen Delbeke, Posthistorische Studies etc.
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 110 EUR

  Lot : 2191 Literature

  De Atlas van de Engels-Russische Invasie in 1799, boek en map met kaarten
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 10 EUR

  Lot : 2192 Literature

  ruim 40 diverse boekwerken w.b. Posthistorische Studies en enkele O.R. w.b. De Poststempels in Nederlands Oost-Indië 1789-1864 (door Wolff de Beer)
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 30 EUR

  Lot : 2193 Literature

  (Algemene) voorschriften, circulaires, dienstorders, tarieflijsten, jaarboekjes etc. uit 1775-1896 inclusief Alphabetisch register 1813-1868 (1-740) etc. in 2 grote dozen, Belangrijk kavel!
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 2194 Literature

  O.R. 44 boeken w.b. Prisoners of War Mail Dutch East Indies, Volume 2 (door David Tett), Poststempels in Nederlands Oost Indie 1789-1864 (door Wolff de Beer) en mappen (enkele met kopieën)
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 2195 Netherlands

  voorraad fdc's vanaf E39 t/m 2002 alle onbeschreven in enorme aantallen w.b. Philato-enveloppen in 36 plastic kratjes
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 650 EUR

  Lot : 2196 Netherlands and former Territories

  collecties en voorraden vanaf 1852 gestempeld en */** w.b. veldelen, Indonesië etc. in grote aantallen in 11 verhuisdozen
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 1800 EUR

  Lot : 2197 Netherlands

  en buitenland (o.a. België, Duitsland, CEPT, VS) fdc's en moderne poststukken vanaf ca. 1950 in grote aantallen in 13 dozen 
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 950 EUR

  Lot : 2198 Indonesia

  voorraad 1949-2002 meest */** w.b. velletjes, Riau, UNTEA, Irian Barat etc. in grote hoeveelheden in 9 albums en diverse doosjes
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 850 EUR

  Lot : 2199 Netherlands

  voorraad fdc's tussen E458 (2002)-E695 (2014) in aantallen in 3 kratjes in doos
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 460 EUR

  Lot : 2200 (former) Dutch Territories

  met o.a. ouder materiaal, gestempelde voorraad Nederlands indië, */** Nederlandse Antillen en Aruba t/m 2009, voorraad Indonesie, iets nominaal, etc. in 18 insteekboeken en 2 mappen
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 460 EUR

  Lot : 2201 Netherlands

  post(waarde)stukken w.b. ouder materiaal, (gelegenheids)stempels, oudere fdc's etc. in grote aantallen in 2 verhuisdozen
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 2202 Indonesia

  collecties 1949-2001 gestempeld en */** w.b. Riau, RIS, fdc's etc. in 18 albums/insteekboeken en doosjes in 2 verhuisdozen
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 650 EUR

  Lot : 2203 Netherlands

  voorraad automaatboekjes tussen nrs. 1-83 (2008) meest ongebruikt w.b. telblokken en iets nominaal in aantallen in 9 doosjes in 2 verhuisdozen
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 700 EUR

  Lot : 2204 Netherlands and former Territories

  meerdere verzamelingen waarbij dubbel, gestempeld en */** in 11 albums/insteekboeken
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 420 EUR

  Lot : 2205 Netherlands and former Territories

  in 13 albums/insteekboeken
  Starting bid : 160 EUR
  Hammer price : 300 EUR

  Lot : 2206 (former) Dutch Territories

  meest ouder en iets klassiek op groot aantal insteekkaarten, in zakjes en mappen in plastic bak 
  Starting bid : 140 EUR
  Hammer price : 300 EUR

  Lot : 2207 Netherlands

  collectie en voorraad Nederland w.b. ca. EUR370 nominaal. Tevens iets nominaal Engeland (ca. £150) in 6 insteekboeken/albums en diverse jaarsets
  Starting bid : 140 EUR
  Hammer price : 320 EUR

  Lot : 2208 Netherlands

  fdc's 1955-2017, kinderbedankkaarten, maximumkaarten, etc. in 8 albums
  Starting bid : 140 EUR
  Hammer price : 280 EUR

  Lot : 2209 Netherlands

  complete vellen stadspast w.b. ongesneden en testvel Enschedé  
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 2210 Netherlands and former Territories

  collecties meest */** waarbij nominaal ca. EUR140, NL1 (ca.60x), internationaal (ca. 18x) in map en 7 Lindner albums
  Starting bid : 140 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 2211 Netherlands and former Territories

  w.b. iets nominaal in o.a. 15 albums/insteekboeken
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 340 EUR

  Lot : 2212 Netherlands

  collectie en voorraad gestempeld vanaf 1852 en later */** w.b. iets poststukken, fdc's, nominaal etc. in 16 albums en div. enveloppen in 2 verhuisdozen
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 400 EUR

  Lot : 2213 Indonesia

  en iets Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea collecties en voorraden gestempeld en */** in 14 albums/insteekboeken
  Starting bid : 140 EUR
  Hammer price : 280 EUR

  Lot : 2214 Netherlands

  , O.R. en Indonesië collectie en voorraad gestempeld en */** vanaf 1852 w.b. blokken van 4, veldelen, automaatboekjes, fdc's etc. in 23 albums/insteekboeken in 3 verhuisdozen
  Starting bid : 140 EUR
  Hammer price : 600 EUR

  Lot : 2215 Curaçao

  en Suriname, poststukken, wisselbrieven en prentbriefkaarten (w.b. ongebruikt Saba)
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 2216 Netherlands and former Territories

  ruim 200 post(waarde)stukken w.b. met port belast, raketpost, Coval-brief etc.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 300 EUR

  Lot : 2217 Netherlands

  en diverse landen met (grootformaat) poststukken, zegels (w.b. in vellen), motief Olympiade, raketvluchten, telegrammen etc.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 2218 Netherlands and former Territories

  meest ouder materiaal in o.a. insteekboeken en sigarendoosjes
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2219 Netherlands

  groot aantal post(waarde)stukken w.b. grootformaat, kwitanties, luchtpost (o.a. Uiver en IJsvluchten), telegrammen etc.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 550 EUR

  Lot : 2220 Netherlands

  automaatboekjes ** groot aantal in Davo album en schoenendoos
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 2221 Netherlands

  en iets O.R. collecties vanaf 1852 gestempeld en deels */** w.b. Back of the Book in 7 albums/insteekboeken 
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 280 EUR

  Lot : 2222 Netherlands and former Territories

  post(waarde)stukken
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2223 Netherlands and former Territories

  collecties gestempeld en */** waarbij beter matriaal, iets nominaal en fdc's in 9 albums en insteekboeken
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 280 EUR

  Lot : 2224 Netherlands

  , O.R. en Indonesië voorraad en collecties w.b. iets ouder gestempeld en vanaf 1945 meest */** met blokken van 4, vellen etc. in 18 albums/insteekboeken in 2 verhuisdozen
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 340 EUR

  Lot : 2225 Netherlands

  w.b. fdc's, automaatboekjes en iets buitenland in o.a. 17 albums/insteekboeken
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 140 EUR

  Lot : 2226 Netherlands and former Territories

  w.b. collectie vanaf 1867 in 2 insteekboeken, PTT-mapjes, jaarsets, fdc's etc.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 2227 Netherlands

  meest ** w.b. PTT mapjes, automaatboekjes, jaren '60 - '90 in insteekboeken, iets OR etc.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 2228 Indonesia

  en Nieuw-Guinea voorraad en collecties meest t/m 2003 */**  w.b. vellen. Tevens iets Nederland in 9 insteekboeken/albums, map en doosje 
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 340 EUR

  Lot : 2229 Netherlands and former Territories

  en Indonesië collecties en voorraad meest na 1945 gestempeld en */** w.b. iets nominaal, automaatboekjes, veldelen etc. in 17 albums/insteekboeken 2 verhuisdozen 
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 550 EUR

  Lot : 2230 Netherlands

  automaat- en prestigeboekjes, groot aantal w.b. nominaal en iets buitenland
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2231 (former) Dutch Territories

  collectie fdc's en automaatboekjes Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba t/m 2000. Tevens voorraad Suriname gestempeld en */** in 9 albums en envelop 
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2232 Netherlands and former Territories

  fdc's vanaf E2 beschreven, kinderbedankkaarten en iets overige poststukken   
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2233 Netherlands

  postzegelmapjes t/m 2005 w.b. iets nominaal in 10 albums 
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 2234 Netherlands Indies

  en Nieuw-Guinea collecties en voorraad vanaf 1864 meest gestempeld w.b. iets dienst, port etc. Tevens iets Curaçao en Suriname in 7 albums/mappen 
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 180 EUR

  Lot : 2235 Netherlands

  voorraad vanaf 1852 gestempeld en */** w.b. gestempelde veldelen in 11 albums/insteekboeken
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2236 Netherlands and former Territories

  gestempeld en */** w.b. tevens fdc's in 5 albums/insteekboeken
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 70 EUR

  Lot : 2237 Curaçao

  en Nederlandse Antillen collectie en fdc's t/m 2002 in 7 albums en mapje
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2238 Netherlands

  hangverpakkingen, jaarcollecties en automaatboekjes in 6 albums 
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 95 EUR

  Lot : 2239 Netherlands

  w.b. automaatboekjes, fdc's, edb's etc. Tevens iets munten in 3 albums en diverse doosjes
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 2240 Netherlands and former Territories

  w.b. 2 collecties gestempeld, voorraad gestempeld en */** etc. in 17 albums/insteekboeken en zakje
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 120 EUR

  Lot : 2241 Netherlands and former Territories

  voorraad tussen 1864-2017 meest gestempeld en iets */** w.b. fdc's, Antillen t/m 2000 etc. in 9 insteekboeken   
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 2242 Netherlands

  w.b. fdc's, onafgeweekt, jaarsets, kleine collectie, iets buitenland etc.
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 95 EUR

  Lot : 2243 Netherlands and former Territories

  collectie en voorraad vanaf 1852 gestempeld en */** w.b. vellen in 14 albums/insteekboeken 
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 300 EUR

  Lot : 2244 Netherlands

  collectie fdc's vanaf E2 t/m 2003 w.b. iets nominaal in 10 albums
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : 240 EUR

  Lot : 2245 Netherlands

  groter formaat poststukken w.b. DDPN, tevens buitenland w.b. Feldpost WWII, etc.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2246 Netherlands

  post(waarde)stukken met voorfilatelie, emissie Cijfer 1876 op complete kranten, enkele gefrankeerde doosjes, visaktes etc.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 120 EUR

  Lot : 2247 Netherlands

  EO brieven en documenten w.b. document Utrecht met 5 Gl clein Segel 1773 en deel groot lakzegel, groot aantal in doos
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 750 EUR

  Lot : 2248 Netherlands

  voorraad deels */** w.b. modern gestempeld, regiopost, fdc's etc. in 6 insteekboeken en 2 albums 
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 2249 Netherlands

  collectie en voorraad automaatboekjes in 3 ringbandjes en 2 doosjes
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 320 EUR

  Lot : 2250 Netherlands

  10 EO poststukken Arnhem, tevens documentatie postgeschiedenis Arnhem
  Starting bid : 50 EUR
  Your bid : EUR Auto bid

  Lot : 2251 Netherlands

  collecties en voorraad gestempeld 1852-2009 in 4 albums en insteekboek
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 130 EUR

  Lot : 2252 Netherlands

  collecties meest na 1945 */** w.b. iets nominaal, automaatboekjes, postzegelmapjes, fdc's etc. in 7 albums
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 2253 Netherlands

  w.b. fdc's t/m 2008, postzegelmapjes en iets automaatboekjes. Tevens iets muntgeld in 13 albums
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 2254 Netherlands

  fdc's engros vanaf E4 w.b. veel kindblokken en tevens iets overige poststukken in 7 albums in 2 verhuisdozen
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 190 EUR

  Lot : 2255 Netherlands and former Territories

  fdc's en iets postgeschiedenis omgeving Rotterdam (vanaf voorfilatelie) in 15 albums
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 85 EUR

  Lot : 2256 Netherlands

  collecties en voorraad gestempeld en */** vanaf ca. 1900, fdc's etc. in 13 albums/insteekboeken
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 140 EUR

  Lot : 2257 Indonesia

  collectie fdc's 1948-2012 in 10 albums en 2 enveloppen in 2 verhuisdozen
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 340 EUR

  Lot : 2258 Netherlands

  post(waarde)stukken w.b. voorfilatelie, complete kranten met emissie Cijfer 1876, arbeidskaarten etc.
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 2259 Netherlands

  ca. 90 poststukken w.b. met port belast
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 60 EUR
Sort list :