CORINPHILA veilingen

Search results (93)

Download as PDF edit / store search
Sort list :
 • Lot : 2375 Provinces

  divers, waarbij duit Campen en Zutphen, zilveren afslag Holland 1702, etc. totaal 27 exemplaren gem. kwaliteit
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 125 EUR

  Lot : 2376 Kingdom of the Netherlands

  1877 en 1925, 2 ex. gem zf+
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 410 EUR

  Lot : 2377 Kingdom of the Netherlands

  1913, en 5 gulden 1912, gem. pr
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 305 EUR

  Lot : 2378 Kingdom of the Netherlands

  gulden goud 2001
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 450 EUR

  Lot : 2379 Kingdom of the Netherlands

  2½ gulden 1898, Sch. 782 zf
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2380 Wilhelmina

  2½ gulden 1932, grof haar Sch.787b, fr+
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 2381 Kingdom of the Netherlands

  2½ gulden, 9 ex. van 1842 t/m 1943D, gem. kwaliteit
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2382 Kingdom of the Netherlands

  collectie Wilhelmina w.b. veel zilver in 2 albums
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2383 Kingdom of the Netherlands

  Wilhelmina en Juliana in album
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 465 EUR

  Lot : 2384 Kingdom of the Netherlands

  divers van koning Willem III t/m Beatrix
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 370 EUR

  Lot : 2385 Kingdom of the Netherlands

  Willem II t/m Juliana waarbij veel rijksdaalders en wat divers en papiergeld in doosje
  Starting bid : 250 EUR
  Hammer price : 320 EUR

  Lot : 2386 Kingdom of the Netherlands

  ½ guldens, divers Wilhelmina, Juliana en Beatrix in album
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 320 EUR

  Lot : 2387 Kingdom of the Netherlands

  in albumbladen en 2 cassettes
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 340 EUR

  Lot : 2388 Kingdom of the Netherlands

  in 4 cassettes
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 2389 Kingdom of the Netherlands

  Beatrix 10- en 50 guldenstukken, meest zowel in fdc als proof kwaliteit
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 290 EUR

  Lot : 2390 Kingdom of the Netherlands

  in 2 albums
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 240 EUR

  Lot : 2391 Kingdom of the Netherlands

  divers en een naslag 5 gulden 1912
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 2392 Kingdom of the Netherlands

  collectie Juliana en Beatrix, waarbij het complete zilvergeld in 2 albums
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 210 EUR

  Lot : 2393 Kingdom of the Netherlands

  collectie in 2 albums en doos w.b. veel zilver
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 460 EUR

  Lot : 2394 Kingdom of the Netherlands

  w.b. koloniën en enig buitenland, w.b. veel zilver in album
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 2395 Kingdom of the Netherlands

  Diversen, w.b. overzee in 2 albums
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 2396 Kingdom of the Netherlands

  Kleine collectie in album, w.b. enig zilvergeld
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 2397 Kingdom of the Netherlands

  Collectie Beatrix, w.b. het zilvergeld en muntrol-pakketten 1999 t/m 2001
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 200 EUR

  Lot : 2398 Kingdom of the Netherlands

  muntgeld Juliana en Beatrix, papiergeld en enige munten en penningen in verpakkingen Ned. munt
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 55 EUR

  Lot : 2399 Kingdom of the Netherlands

  Juliana en Beatrix, restant collectie zonder zilvergeld in 4 albums
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 10 EUR

  Lot : 2400 Kingdom of the Netherlands

  proofsets 1987 t/m 2001 plus 1999 en 2001 extra, totaal 17 ex.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 80 EUR

  Lot : 2401 Kingdom of the Netherlands

  fdc muntsets , 1980 t/m 2006, w.b. duplicaten en 2002 HCF-set in doos
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 65 EUR

  Lot : 2402 Kingdom of the Netherlands

  fdc sets 1980 t/m 2001 (1996 ontbreekt) in diverse aantallen, totaal 72 ex.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 110 EUR

  Lot : 2403 Netherlands Antilles

  50 gulden 1979 en 300 gulden 1980 goud, totaal 2 ex.
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 2404 Netherlands Antilles

  en Aruba, 15 gelegenheidsmunten, meest in cassette, bijna 400 gram fijn zilver
  Starting bid : 250 EUR
  Hammer price : 280 EUR

  Lot : 2405 Netherlands Antilles

  en Aruba, 39 fdc sets tot 2010
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 2406 Kingdom of the Netherlands

  euro-munten 1999-2009, los en in sets, en herdenkingsmunten in div. verpakkingen in 2 albums
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 150 EUR

  Lot : 2407 Kingdom of the Netherlands

  diverse euro's w.b. zilveren exemplaren
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 70 EUR

  Lot : 2408 European Countries

  euro-munten België 1999-2009 w.b. triple-set 1999-2001, div. sets en herdenkingsmunten in album
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 290 EUR

  Lot : 2409 European Countries

  euro-munten Duitsland 2002-2010 w.b. veel herdenkingsmunten en sets in 4 albums
  Starting bid : 500 EUR
  Hammer price : 540 EUR

  Lot : 2409A European Countries

  diverse € 2 herdenkingsmunten en penningen
  Starting bid : 60 EUR
  Hammer price : not sold

  Lot : 2410 European Countries

  euro-munten Finland 1999-2009 w.b. sets, herdenkingsmunten e.d. in album
  Starting bid : 80 EUR
  Hammer price : 140 EUR

  Lot : 2411 European Countries

  euro-munten Frankrijk 1999-2009 in sets, en enkele herdenkingsmunten in album
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 180 EUR

  Lot : 2412 European Countries

  euro-munten Griekenland en Ierland 2002-2009 w.b. herdenkingsmunten en sets in album
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2413 European Countries

  euro-munten Italië en Luxemburg 2002-2009 w.b. herdenkingsmunten en sets in album
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 120 EUR

  Lot : 2414 European Countries

  euro-munten Oostenrijk, Slovenië en Slowakije 2002-2009 w.b. herdenkingsmunten, sets e.d. in album
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2415 European Countries

  euro-munten, Portugal, Monaco, San Marino, Cyprus en Malta 2002-2009 fdc, w.b. sets, herdenkingsmunten e.d. in album
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 190 EUR

  Lot : 2416 European Countries

  euro-munten Spanje 1999-2009 w.b. herdenkingsmunten in album
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 2417 Italy

  2 Lire 1906, Vittorio Emanuele III
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 2418 Turkey

  100 kurush goud 1923 (35)
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 260 EUR

  Lot : 2419 Switzerland

  in albumbladen
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 660 EUR

  Lot : 2420 Various Countries

  diverse munten in 82 albums, 3 cassettes, doos en een mapje
  Starting bid : 400 EUR
  Hammer price : 800 EUR

  Lot : 2421 Various Countries

  waarbij set Griekenland Olympiade en diverse ounces
  Starting bid : 300 EUR
  Hammer price : 380 EUR

  Lot : 2422 Various Countries

  13 ex crown-size munten, waarbij 4 USA dollars
  Starting bid : 125 EUR
  Hammer price : 135 EUR

  Lot : 2423 Various Countries

  waarbij U.S.A. 1 ounce silver 1988-S proof in cassette
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 100 EUR

  Lot : 2424 Various Countries

  diverse munten, waarbij veel zilver in doosje
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2425 Various Countries

  waarbij euro's, Ned. Antillen zilvergeld en setjes etc.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 70 EUR

  Lot : 2426 Various Countries

  ongeveer 7 kilo w.b. beter
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 110 EUR

  Lot : 2427 Various Countries

  setjes, herdenkingsmunten etc. in doos
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 2428 Various Countries

  ongeveer 11 kilo, waarbij enig bankpapier Roemenië
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 160 EUR

  Lot : 2429 Various Countries

  waarbij zilvergeld, penningen etc. in doos
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 70 EUR

  Lot : 2430 Various Countries

  in album, zakje en mapje
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 28 EUR

  Lot : 2431 Kingdom of the Netherlands

  1979 50 uniedaalder goud
  Starting bid : 125 EUR
  Hammer price : 205 EUR

  Lot : 2432 Kingdom of the Netherlands

  collectie geschiedenis Nederlandse gulden in zilver
  Starting bid : 250 EUR
  Hammer price : 520 EUR

  Lot : 2433 Kingdom of the Netherlands

  Willem Alexander, kroonprins tot kroning, serie van 22 zilveren penningen , uitgave Ned. munt
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 370 EUR

  Lot : 2434 Kingdom of the Netherlands

  diverse cassettes, Rembrandt in zilver, Wilhelmina krooncollectie, 3 generaties in zilver, grootste en kleinste munt Willem III, en zilveren gulden en postzegel, allen uitgegeven door de Ned. Munt, en doosje div. munten w.b. zilver
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 120 EUR

  Lot : 2435 Kingdom of the Netherlands

  Tokens, grote hoeveelheid w.b. veel zilver in doos
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 250 EUR

  Lot : 2436 Kingdom of the Netherlands

  collectie gas- en andere penningen in album, bijgevoegd cat. betaal- en reclamepenningen 2e editie
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 115 EUR

  Lot : 2437 Kingdom of the Netherlands

  grote hoeveelheid w.b. enige zilveren ex.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 80 EUR

  Lot : 2438 Kingdom of the Netherlands

  cassette Michiel de Ruyter in zilver, uitgave Ned. Munt
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 80 EUR

  Lot : 2439 Kingdom of the Netherlands

  grote hoeveelheid tokens, gaspenningen etc. in doos
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 40 EUR

  Lot : 2440 Kingdom of the Netherlands

  meest moderne penningen w.b. zilver in doosje
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 10 EUR

  Lot : 2441 Various Countries

  36 penningen/munten rond 2000, w.b. veel zilver en 2 postzegels in zilver, in 3 cassettes en een doosje munthouders
  Starting bid : 150 EUR
  Hammer price : 350 EUR

  Lot : 2442 Various Countries

  42 strooi- en andere penningen, meest in brons en messing, w.b. betere ex. gemiddelde kwaliteit, in 2 Lindner boxen
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 2443 Various Countries

  en tokens, waarbij Ministerie van oorlog, Frans noodgeld WO I, K.L.M. etc.
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 85 EUR

  Lot : 2444 Kingdom of the Netherlands

  100 gulden 1953, invulserie 2ZZ 051832, fr+
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 44 EUR

  Lot : 2445 Netherlands

  waardebon winterhulp 1940-41 1 gulden specimen C000000, met perforatiegat. Cat DNB 203.02, fdc-
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 105 EUR

  Lot : 2446 Netherlands

  waardebon winterhulp 1940-41 2½ gulden specimen D000000, met niet-gaatjes. Cat. DNB 204.03, fdc-
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 105 EUR

  Lot : 2447 Nederland papiergeld

  Alkmaar, Recepisse 22½ stuivers/sols, 7 april 1795, zwart gedrukt, serienummer en handtekening handgeschreven, zeer zeldzaam
  Starting bid : 200 EUR
  Hammer price : 540 EUR

  Lot : 2448 Kingdom of the Netherlands

  Boordgeld Kon. Rotterdamsche Lloyd: Fl. 1, 2,50& 10 van december 1957 Wlliem Ruys - 5, 10 en 25 cent juli 1949 Zuiderkruis - 5 en 25 cent december 1952 Willem Ruys en 5, 10 en 25 cent december 1957 Willem Ruys; en een serie boordgeld (tokens) Stoomvaart maatschappij Nederland compleet.
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 190 EUR

  Lot : 2449 Kingdom of the Netherlands

  w.b. 100 gulden 1953, 7 ex. in album
  Starting bid : 100 EUR
  Hammer price : 120 EUR

  Lot : 2450 Netherlands Indies

  en Indonesië, w.b. betere in envelop
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 65 EUR

  Lot : 2451 German Empire

  en Oostenrijk 265 ex. in 2 albums
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 80 EUR

  Lot : 2452 German Empire

  535 ex. in Notgeldsammelalbum
  Starting bid : 175 EUR
  Hammer price : 250 EUR

  Lot : 2453 German Empire

  en Oostenrijk in Lieban-album en insteekboek
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 2454 Austria

  noodgeld 734 ex. in 2 albums
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 75 EUR

  Lot : 2455 USA

  50 cent 1863, march 3rd, fractional currency, overprinted 18 - 63 & O. zf/pr
  Starting bid : 30 EUR
  Hammer price : 32 EUR

  Lot : 2456 Various Countries

  divers, waarbij nominaal Duitsland
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 55 EUR

  Lot : 2457 Various Countries

  in album
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 55 EUR

  Lot : 2458 Various Countries

  grote hoeveelheid in doos
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 42 EUR

  Lot : 2459 Various Countries

  in doosje
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 30 EUR

  Lot : 2460 Various Countries

  w.b. enig Nederland, grote hoeveelheid in archiefdoosje
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 170 EUR

  Lot : 2461 Shares, Bonds

  w.b. veel duplicaten in doos
  Starting bid : 75 EUR
  Hammer price : 105 EUR

  Lot : 2462 Miscellaneous

  aandelen en obligaties, documenten in soorteermap en wat los in map
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 90 EUR

  Lot : 2463 Miscellaneous

  engelse weegschaal met gewichten, en 3 doosjes met gewichten
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 2464 Miscellaneous

  22 nieuwe albums/banden voor munthouders
  Starting bid : 50 EUR
  Hammer price : 50 EUR

  Lot : 2465 Miscellaneous

  25 kleine albums voor munthouders, nieuw
  Starting bid : 40 EUR
  Hammer price : 40 EUR

  Lot : 2466 Miscellaneous

  coindex munt-etuis, nieuw, grote hoeveelheid in doos
  Starting bid : Bid
  Hammer price : 10 EUR
Sort list :