CORINPHILA veilingen

Meest aansprekende vervalsing van Nederland onder de hamer

    

De beroemdste vervalsing van Nederland, het telegramzegel van 1 cent met kopstaand waarde-inschrift, komt in onze 221e veiling onder de hamer. Het middenstuk van het zegel is uitgesneden en daarna zeer kundig omgekeerd teruggeplaatst. Sinds het bestaan van dit zegel bekend is heeft het lange tijd als echt te boek gestaan (het staat in de meest recente Yvert-catalogus nog steeds genoteerd voor €40.000!), maar toen het in 1993 aan de keuringscommissie van de NVPH werd voorgelegd kwam het bedrog aan het licht.

Het zegel dook voor het eerst op in de 4e Ferrary veiling in juni 1922 te Parijs. Philipp von Ferrary was Oostenrijker van nationaliteit maar leefde zijn gehele leven in Parijs. Na de dood van zijn vader aan het eind van de 19e eeuw erfde Ferrary een gigantisch fortuin dat hij deels gebruikte voor het opbouwen van een van de grootste collecties uit de geschiedenis van de filatelie. Veel van de beroemdste rariteiten zaten voor het eerst (en het laatst!) samen in één verzameling, zoals de 1 cent magenta van Brits Guyana, de 3 skilling geel van Zweden, het ongebruikte 2 cents Missionaris-zegel van Hawaii en de enige envelop met beide “Post Office” zegels van Mauritius. In 1917 moest Ferrary vanwege de Eerste Wereldoorlog en zijn Oostenrijkse nationaliteit Parijs ontvluchten, met achterlating van zijn collectie. Niet lang daarna stierf hij in Zwitserland. De verzameling werd door de Franse autoriteiten als herstelbetaling in beslag genomen en in de jaren '20 geveild.

Het telegramzegel bleef na de eerste verkoop in 1922 lange tijd uit beeld, om pas in 1993 weer op te duiken op een Nederlandse veiling. Toen werd ook vastgesteld dat het om een vervalsing ging. In oktober 2010 werd het zegel in Amstelveen voor het laatst verkocht in het 2e gedeelte van de collectie Klaassen (Corinphila, veiling 208, opbrengst incl. opgeld €2660).

_______________________________________

Opbrengst telegramzegel in onze 221e veiling: 
Kavel 1877 -  €3194 (incl. opgeld)