CORINPHILA veilingen

Veiling 222

Nederland en O.R. collecties, nominaal etc.

Nederland losse nummers emissie 1852

Nederland en O.R. vervolg losse nummers

Buitenland losse nummers

Munten, penningen, papiergeld, varia

Prentbriefkaarten

Duitsland en Zwitserland collecties, engrosposten etc.

Buitenland collecties, engrosposten etc.