CORINPHILA veilingen

Veilingen 225-226

Nederland en O.R. collecties, nominaal etc.

Nederland en O.R. losse nummers

De Luis Alemany Indarte collectie (deel 2)

Buitenland losse nummers

Munten, penningen, papiergeld, varia

Prentbriefkaarten

Duitsland en Engeland collecties, engrosposten etc.

Buitenland collecties, engrosposten etc.