CORINPHILA veilingen

227e en 228e veiling

Nederland en O.R. collecties, nominaal etc.

Nederland en O.R. losse nummers

De Luis Alemany Indarte collectie (deel 3)

Buitenland losse nummers

Munten, penningen, papiergeld, varia

Prentbriefkaarten

Duitsland en Engeland collecties, engrosposten etc.

Buitenland collecties, engrosposten etc.