CORINPHILA veilingen

Veilingen 229-232

Overzeese Rijksdelen - de collectie Dr. Albert Louis

Nederland - de collectie J.F. de Beaufort

Nederland en O.R. losse nummers

Nederland en O.R. collecties, nominaal etc.

Prentbriefkaarten

Munten, penningen, papiergeld, varia

Duitsland en Engeland collecties, engrosposten etc.

Buitenland losse nummers

Buitenland collecties, engrosposten etc.