Auction 255 September 2022

15-17 September 2022

Viewing and Auction schedule (click to open)

Some highlights:

• Netherlands with varieties and rarities
• Collections Van Hoek (1852 issue) and Warburg (1864 issue)
• Collection Van Alteren 
• Numeral cancellations Netherlands
• Original Country Collections including Egypt and Sudan
• Picture Postcards
• Numismatics, incl. large lots

Lot 25
Opening: 1.000 €
Sold for: 2.400 €
6

1872-1900 gespecialiseerde collectie emissie 1872 5 cent blauw (nr. 19) opgezet op stempels en tariefgebruik met veel bijzondere items (ca. 300 poststukken) w.b. punt- en tweeletterstempels, spoorwegkantoren (haltestempels), langstempels, caoutchoucstempels (Asperen en Loppersum op poststuk), beporte stukken, onbestelbare stukken (1 ex. rebut), geïllustreerde stukken, particuliere postbladen, bij- en mengfrankeringen, aangetekend, expresse, bestemmingen (o.a. V.S., Paraguay en Ecuador), postwissels, (geïnde) kwitanties, Berigt van ontvangst, firmaperforaties, pakketkaarten etc. Netjes beschreven en opgezet in 4 ringbanden in doosje