Auction 255 September 2022

15-17 September 2022

Viewing and Auction schedule (click to open)

Some highlights:

• Netherlands with varieties and rarities
• Collections Van Hoek (1852 issue) and Warburg (1864 issue)
• Collection Van Alteren 
• Numeral cancellations Netherlands
• Original Country Collections including Egypt and Sudan
• Picture Postcards
• Numismatics, incl. large lots

Lot 103
Opening: 140 €
Sold for: 400 €

1942/2005 verzameling ** blokken en postzegelboekjes waarbij Legioenblokken en frankeergeldig (ruim €500) in insteekboek en album