Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 2

voorraad 1864-1960 gestempeld en */** gespecialiseerd op tandingen w.b. vele betere ex. (o.a. emissies 1867, 1872, nrs. 45-48 etc.), 2 attesten Vleeming (nrs. 4AII, 4BI), ongetand (8IIv-10IIv), combinaties, (punt)stempels etc. in insteekboek