FAQ

 

Over veilen

Verkopen aan een handelaar of veilen via een veilinghuis?

Veilen jullie ook online?

Veilen jullie alleen postzegels?

Nemen jullie al het materiaal aan?

Wat kost het laten veilen?

Hoe zit het met de verzekering?

Wat is verkavelen?

Wat gebeurt er met onverkochte kavels?

Over postzegels

Wat bepaalt de waarde van een postzegel?

Wanneer heeft een postzegel nog zijn nominale waarde?

Wat zijn populaire postzegels?

Is mijn verzameling geld waard?

Hoe zie je of een postzegel echt is?

Ik heb een rare postzegel (foutdruk)?

Hoe bewaar je postzegels?

Wat zijn veelgebruikte vaktermen?

Zijn postzegels een verstandige financiële belegging?

Ik wil beginnen met verzamelen, hoe kan ik het beste beginnen?

 

Over eerstedagenveloppen

Zijn eerstedagenveloppen (FDC's) nog iets waard?

Over munten

Veilen jullie ook munten?

 

Over taxeren

Gratis taxatie?

Doen jullie ook taxaties voor verzekeringen of nalatenschappen?

 

Heeft u een andere vraag, neemt u dan gerust contact met ons op!

 

 

Verkopen aan een handelaar of veilen via een veilinghuis?

Ons veilinghuis koopt zelf geen collecties, waardoor het realiseren van een hoge opbrengst op de veiling in uw en ons beider belang is. Wij hebben de beste specialisten in huis op de gebieden van postzegels, munten en prentbriefkaarten. Tevens kunnen wij via onze buitenlandse zusterbedrijven uw inzending daar aanbieden waar mogelijk de hoogste opbrengst gerealiseerd zal worden. Helaas komt het nog te vaak voor dat handelaren of veilinghuizen uit onkunde of eigen belang niet de prijs geven die het daadwerkelijk waard is. U doet er altijd verstandig aan bij ons een gratis en vrijblijvende taxatie te laten doen. Bel of e-mail ons gerust voor meer informatie!

 

Veilen jullie ook online?

Onze twee jaarlijkse internationale veilingen houden wij op onze locatie in Amstelveen en u kunt hier online aan meedoen (gratis dienst). Corinphila was het eerste postzegelveilinghuis dat online veilen in Nederland introduceerde. Na registratie kunt u op onze site inloggen en live bieden vanaf uw eigen computer middels ons eigen biedprogramma. U ziet dan de kavels met omschrijving en ziet en hoort de veilingmeester alsof u in de zaal zit. Lees hier de handleiding. U kunt ook een veiling volgen zonder registratie. 

Veilen jullie alleen postzegels?

Wij zijn een gespecialiseerd veilinghuis. Een gemiddelde veiling bij ons bestaat uit circa 80% postzegels en poststukken. Daarnaast veilen wij prentbriefkaarten, munten, penningen, bankbiljetten, waardepapieren, filatelistische literatuur etc. 

 

Nemen jullie al het materiaal aan?

Een totale inbreng voor onze veiling moet minimaal 1000 euro waard zijn, waarbij een kavel dat wij dat aanbieden in onze veiling een gemiddelde waarde van ca. 150 euro moet vertegenwoordigen. Indien wij toch besluiten een inzending aan te nemen met een te verwachte opbrengst van minder dan 1000 euro, dan rekenen wij 25% commissie. In het geval uw inzending of een deel hiervan te gering van waarde is om mee te nemen in een veiling, kunnen wij u adviseren wat hiermee te doen. 

 

Wat kost het laten veilen?

Een veilinghuis verdient aan de commissie bij de bemiddeling tussen aan- en verkoop. Het is in ons beider belang om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Ons veilinghuis koopt zelf geen collecties op, opdat onze belangen zuiver zijn. Normaliter rekenen wij 20% commissie en 2 euro tafelgeld per kavel (beide incl. BTW). In uitzonderlijke gevallen, bij bijzondere collecties of voor goede doelen, kan daar van worden afgeweken. Indien wij een inzending aannemen met een te verwachte opbrengst van minder dan 1000 euro, dan rekenen wij 25%. De commissie heeft betrekking op de hamerprijs, de verkoopopbrengst die uw postzegels uiteindelijk bereiken. Voor eventuele onverkochte delen van uw inzending rekenen wij geen commissie (wel tafelgeld).
Wij nemen uw inzending met een beschrijving en eventuele scans op in onze papieren- en online catalogus en promoten deze ook op diverse verzamel veilingsites. Uw inzendingen zijn bij ons automatisch verzekerd tegen schade, brand en diefstal. Desgevraagd kunnen wij u een voorschot verstrekken indien u snel over geld wilt beschikken.

 

Hoe zit het met de verzekering?

Zodra u uw collectie bij ons achterlaat of wij deze bij ophalen, is deze direct verzekerd tegen schade, brand of diefstal voor de waarde die wij op uw ontvangstbewijs noteren. Mocht u de collectie zelf nog verzekerd hebben, kunt u dit stopzetten.
 
 
Wat is verkavelen?
 
Een veilinghuis verkavelt collecties op zodanige wijze dat het voor de potentiële koper/verzamelaar het meest interessant is; eventuele losse nummers worden uit verzamelingen gehaald en apart beschreven en ingezet, delen worden opgesplitst of bij elkaar gevoegd. 
 
 
Wat gebeurt er met onverkochte kavels?
 
Onverkochte kavels kunnen wij in overleg met u in onze volgende veiling weer voor u opnemen. De inzetprijs zullen we dan iets aanpassen (verlagen). Overigens betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de kavels minder zullen gaan opbrengen als ze vervolgens verkocht worden.

U kunt de kavels ook retour ontvangen. Voor onverkochte kavels rekenen wij geen commissie.

 

Wat bepaalt de waarde van een postzegel?

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat zeldzame, oude postzegels veel kunnen opbrengen. Postzegels die in grote oplages zijn uitgegeven hebben daarentegen weinig waarde. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nederlandse postzegels uitgebracht na de Tweede Wereldoorlog tot en met het jaar 2000 op enkele uitzonderingen na; koningin Juliana 'En Face' uit 1949 en de Meeuwen uit 1951 wanneer deze postfris zijn.

NL 1949 En Face Meeuwen 15 en 25 gulden met velrand
Juliana 'En Face' Meeuwen 15 en 25 gulden met velrand

Een ander belangrijk aspect dat de waarde bepaalt, is de kwaliteit van de postzegel. Heeft de postzegel brede randen, is de opdruk echt, de zegel goed gecentreerd, zit de originele gom op de postzegel en is deze nog intact, zitten alle tanden aan de postzegel, is de postzegel verkleurd, het papier niet dun, zitten er scheurtjes of vouwen in?
In het geval van een collectie; hoe compleet is deze en zijn o.a. de hoge waarden aanwezig. De marktwaarde van een postzegel is in de meeste gevallen een stuk lager dan de cataloguswaarde. Lees meer over de waarde van postzegels in dit artikel op de Postkoets.

 

Wanneer heeft een postzegel nog zijn nominale waarde?

Gulden postzegels waren tot 1 november 2013 frankeergeldig. Deze postzegels hebben sindsdien een groot deel van hun waarde verloren. Enkel de euro-postzegels en de gecombineerde gulden/euro zegels hebben nu nog nominale waarde. Aangezien deze zegels op een veiling meestal netto minder opleveren dan de werkelijke waarde, is het voor o.a. kleine bedrijven en verenigingen interessant om hiermee te frankeren of om deze zelf weg te plakken. In veel landen kan er nog gefrankeerd worden met oude postzegels, ook van voor de euro-tijd. 

 

Wat zijn populaire postzegels?

Zeldzame en oudere postzegels of bijzondere stempels in goede kwaliteit zijn altijd gewild. Tevens is er vraag naar foutdrukken vanwege hun uniciteit. Op dit moment is er veel vraag naar Aziatische (in het bijzonder Chinese) en Russische postzegels. 

De "rode aap" van China in een vel van 80 stuks bracht circa 168.000 EUR op bij ons zusterbedrijf John Bull in Hong Kong in 2016. Toen de zegel voor het eerst werd uitgegeven in 1980 betaalden verzamelaars slechts 20 cent per zegel! 

 

Is mijn verzameling geld waard?

Een verzameling heeft altijd waarde. De prijs is onder meer afhankelijk van de tijd en kennis die een verzamelaar erin heeft gestoken, wat de markt sindsdien heeft gedaan en wat de huidige verzamelaar ervoor bereid is te betalen. Een betere postzegelverzameling is een goed gevuld album waarin de hogere waarden niet ontbreken. Geregeld is een enkele postzegel of bijzondere prentbriefkaart meer waard dan de hele verzameling. U doet er daarom altijd verstandig aan uw verzameling vrijblijvend bij een veilinghuis te laten taxeren.

 

Hoe zie je of een postzegel echt is?

In de loop der jaren zijn er vele vervalsingen in omloop gekomen van waardevolle zegels. Dit betekent overigens niet dat die postzegel dan niets waard is. Er zijn zelfs vervalsingen bekend die meer opbrengen dan het origineel maar dat zijn wel de uitzonderingen. Vervalsingen komen in alle soorten en maten voor. Vaak zijn de opdrukken niet helemaal gelijk aan het origineel, is de gom er later opgezet, zijn er tanden gerepareerd of aangezet, of is het stempel vals. Een certificaat bij een postzegel geeft een grote mate van zekerheid van de echtheid. Nieuwe technieken kunnen ook nieuwe inzichten geven over de authenticiteit. Het zit vaak in de kleinste details, waar een filatelist extra op zal letten bij een taxatie.

Meest aansprekende vervalsing van Nederland onder de hamer!

 

Ik heb een rare postzegel (foutdruk)?

Postzegels drukken is altijd een kwestie van mensenwerk (geweest). Er kan dan ook van alles misgaan: plaatfouten, foutdrukken, papiervouwen, verschoven perforaties etc. Aangezien deze vaak uniek zijn kunnen deze 'fouten' voor een verzamelaar juist extra interessant zijn. Sommige foutdrukken leveren dan ook veel geld op. 
 

Een spectaculaire foutdruk uit onze 219e veiling!

 

Hoe bewaar je postzegels?

Postzegels dienen buiten direct zonlicht en vochtigheid bewaard te worden. Plak zegels nooit in, maar steek ze in, zodat de gomlaag intact blijft. 

 

Wat zijn veelgebruikte vaktermen?

Postfris (symbool: ) betekent dat een postzegel zich in dezelfde toestand bevindt als deze aan het loket van het postkantoor werd verkocht. Andere kwalificaties zijn ongebruikt met plakker (symbool:), ongebruikt zonder gom en gestempeld.

In catalogi wordt er verder geduid met de termen pracht exemplaar, vrijwel pracht exemplaar en fraai exemplaar.

In vroeger tijden werden postzegels in albums geplakt. Hierdoor is de gom beschadigd achter menig postzegel. Nagommen komt daarom vaak voor en vermindert de waarde van een postzegel aanzienlijk. Er zijn ook postzegels of -vellen die ongegomd zijn. Tegenwoordig worden postzegels in strookjes bewaard of in zogenaamde insteekboeken.

Een postzegel die door vocht is aangetast, noemt men tropisch.

 

Zijn postzegels een verstandige financiële belegging?

Natuurlijk zijn er mensen die geld verdienen of hebben verdiend aan postzegels, maar er kan niet gesproken worden van een beleggingsmarkt. Postzegels verzamelen is in eerste instantie een hobby en passie. De waarde van postzegels wordt bepaald door vraag en aanbod, die in de loop der jaren aan verandering onderhevig is. Hier valt soms geen goede verklaring voor te geven.

 

Ik wil beginnen met verzamelen, hoe kan ik het beste beginnen?

Het gaat in eerste instantie om het vinden van een specifieke interesse, zoals een bepaalde periode, gebied of motief, die u aanspreekt. De meer u zich specialiseert, des te minder “concurrentie” u zal ondervinden bij het completeren van uw collectie. Vanzelfsprekend moet u goed rekening houden met uw besteedbare budget. Voordrukalbums maken het eenvoudiger om te weten welke postzegels u nodig heeft en waar u ze moet plaatsen. Wilt u er meer over weten, adviseren wij u eens een bezoek te brengen aan een postzegelbeurs of -vereniging in uw buurt.

 

Zijn eerstedagenveloppen (FDC's) nog iets waard?

Met de uitgifte van de officiële eerstedagenveloppen is begonnen in 1950. Aangezien de oplage met name na de zestiger jaren hoog was, is de waarde van eerstedagenveloppen zeer gering en meestal niet veilingwaardig. Uitzonderingen hierop zijn eerstedagenveloppen van voor de jaren '50 en de eerste nummers na 1950 wanneer deze onbeschreven en in goede kwaliteit zijn (de zogeheten E1 t/m E10).

Eerstedagenvelop E1 zomerzegels met geschreven adres

 

Veilen jullie ook munten?

Jazeker. Op vrijdagen is onze muntenexpert (numismaat) aanwezig. Hij kan een waardebepaling doen en beoordelen of uw munten veilingwaardig zijn. Bij munten zijn drie factoren van belang: de mate van zeldzaamheid, de metaalwaarde en de kwaliteit. Wij veilen tevens bankpapieren, aandelen, penningen en antiquarische numismatische boeken.

U kunt onze numismaat e-mailen via munten@corinphila.nl

Koninkrijk 5 gulden 1826 Brussel

 

Gratis taxatie?

Wij kijken graag naar uw collectie zegels, munten en prentbriefkaarten. Dit is geheel gratis en vrijblijvend. U bent hiervoor dagelijks tussen 9 en 17 uur welkom bij ons op kantoor in Amstelveen. Onze ervaren specialisten kunnen vaak in een kort tijdsbestek de waarde van uw verzameling taxeren. Tijdens deze afspraak geven onze taxateurs u graag een toelichting. In bijzondere gevallen zijn wij bereid bij u langs te komen. 

Neem direct contact met ons op voor het maken van een afspraak!

 

Doen jullie ook taxaties voor verzekeringen of nalatenschappen?

Voor officiële taxaties t.b.v. uw verzekering of boedelverdeling rekenen wij 150 euro p/u plus reistijd. Tevens rekenen wij 50 euro voor het opstellen van een taxatierapport. Deze kosten zijn excl. BTW. Wanneer de verzameling binnen een jaar bij ons verkocht wordt, worden deze taxatiekosten gerestitueerd. Als RegisterTaxateur is aan ons bedrijf de heer Vink verbonden.