Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 9

betere klassiek materiaal vanaf emissie 1867 w.b. nrs. 17A, 18A, 18D, 27E, 21H b-kam, 23L, 24L, 131F alle met certificaten en attesten (meest Vleeming) in insteekboek