Los 7
Ausruf: 150 €
Zugeschlagen für: 200 €
6
Landmailstempel in rood op vouwbrief van Rotterdam 25-12-1851 over Marseille naar Poerworedjo met portaangifte 140 (duiten), pracht ex. met certificaat Ned. Bond 1990