HET CORINPHILA-ARCHIEF

Van een van de grootste veilinghuizen in Nederland verwachten verzamelaars en klanten van Corinphila Veilingen de hoogste bekwaamheid in filatelie, in het bijzonder aangaande klassieke Nederlandse filatelie.  

 

Bij de verkaveling van filatelistische zeldzaamheden wordt vandaag de dag meer verwacht dan enkel de eenvoudige beschrijving van de catalogusnummers en -waarden. Vragen die de laatste jaren bijzondere waardering hebben gekregen zijn:

  • Hoeveel vergelijkbare stukken zijn er van een zeldzame postzegel, van een bijzonder stempel of een unieke frankering, of wat zijn de grootst bekende eenheden?

  • Heeft het stuk een bijzondere herkomst, is het bijv. in het bezit geweest van een bekende filatelist of is het stuk eerder aantoonbaar ter veiling aangeboden?

Hoe langer een dergelijke "stamboom" terug gaat, des te gewilder een zeldzaam stuk kan zijn voor een verzamelaar. Herkomst is een soort keurmerk. Net zoals in de kunst, is ook in de filatelie de herkomst een onmisbaar onderdeel van waardevolle postzegels geworden. 

 

"DE KAARTENBAKKEN VAN EEN KEURMEESTER ZIJN ‘GOUD’ WAARD" - FILATELIE 2013/9

Met die vooruitziende blik heeft de bekende Nederland-verzamelaar en keurmeester Dr. Albert Louis (1925-2013) in de loop der jaren een enorm archief opgebouwd, inmiddels bestaande uit 32 kistjes boordevol informatie.

Alle belangrijke stukken uit de Nederlandse klassieke filatelie zijn er in terug te vinden, voorzien van een afbeelding en de geschiedenis waar en wanneer het werd aangeboden. Tevens staan ook de eventueel bekende gebreken en reparaties vermeld. De kaartenbakken worden nog steeds bijgehouden in de geest en volgens het systeem van Dr. Louis, en veelvuldig gebruikt, zoals bij menige beschrijving in onze catalogus te lezen is.

Vermoedelijk kan men nooit alle bestaande stukken van een verzamelgebied in kaart brengen, maar wij geloven op dit moment het grootst bestaande archief in zijn soort te hebben van de klassieke emissies van Nederland en Overzeese Rijksdelen.